Biudžetinė įstaiga
Daugų g. 8, LT-62172 Alytus
Tel. 8 (315) 76 560, 8 (315) 76 561
Juridinių asmenų registras
Kodas 191055484

Darbo užmokestis

Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

Pareigybė

Darbuotojų skaičius

Darbo stažas

(metais)

2016 m.

IV ketvirčio vidutinis mėnesinis Eur

2017 m. vidutinis I ketvirčio

mėnesinis

Eur

Direktorius 1 daugiau kaip 15 1027 1027
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 daugiau kaip 15 898 898
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1 474 474
Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistas 1 285 285
Vyriausiasis buhalteris 1 639 653
Logopedas 1 daugiau kaip 15 635 642
Meninio ugdymo pedagogas 1  daugiau kaip 15 649 656
Ikimokyklinio ugdymo  auklėtojas 10 daugiau kaip 15 658 674
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas metodininkas 3 daugiau kaip 15 718 725
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 4 daugiau kaip 15 726 735
Plaukimo instruktorius (kūno kultūros mokytojas metodininkas 1 362 372
Masažuotojas, kineziterapeuto padėjėjas 1 338 338
Auklėtojo padėjėjas 10 380 380
Virėjas 3 380 380
Einamo remonto darbininkas 3 380 380
Kiemsargis 1 285 285
Valytoja 1 380 380
Skalbėja 1 95 95