Biudžetinė įstaiga
Daugų g. 8, LT-62172 Alytus
Tel. 8 (315) 76 560, 8 (315) 76 561
Juridinių asmenų registras
Kodas 191055484

Socialiniai partneriai

Alytaus lopšelis-darželis ,,Girinukas“ 2016 metais plėtojo ryšius su įvairiomis įstaigomis, organizacijomis, vykdė tarpinstitucinį bendradarbiavimą: pasirašytos ir atnaujintos sutartys, organizuota bendra veikla su socialiniais partneriais.

Keistasi informacija ir įgyta patirtimi su respublikine ikimokyklinių įstaigų asociacija ,,Sveikatos želmenėliai“.

Vertinant vaiko brandumą mokyklai, aktyviai bendradarbiauta su Alytaus miesto pedagogine ir psichologine tarnyba.

Siekiant ugdymo tęstinumo, organizuotos edukacinės išvykos į Alytaus Senamiesčio pradinę mokyklą.

Organizuoti bendri renginiai su šiomis įstaigomis: Vilkaviškio lopšeliu-darželiu ,,Eglutė“, Alytaus lopšeliu-darželiu ,,Saulutė“, Alytaus lopšeliu-darželiu ,,Nykštukas“. Besiplečiantys ryšiai su socialiniais partneriais padėjo pedagogams skleisti gerąją patirtį, supažindinti miesto bendruomenę su lopšelyje-darželyje vykdoma veikla.

Bendradarbiavimo sutartis pasirašyta su Londono lietuvių mokyklėle „Obelėlė”.