Biudžetinė įstaiga
Daugų g. 8, LT-62172 Alytus
Tel. 8 (315) 76 560, 8 (315) 76 561
Juridinių asmenų registras
Kodas 191055484

Pedagogai

2017-2018 m.m. Alytaus lopšelyje-darželyje komplektuojamų grupių skaičius:
  • Lopšelio grupės – 3
  • Darželio grupės – 6
  • Priešmokyklinio ugdymo grupės – 2
Paslaugas teikia 48 darbuotojai: 23 pedagogai, 25 aptarnaujančio personalo.

PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

Pareigybė Vardas, pavardė Išsilavinimas Kvalifikacinė kategorija
1 2 4 6
Direktorė Rasa Naujalienė Aukštasis Antroji vadovų

Prancūzų kalbos mokytoja metodininkė

Direktorės pavaduotoja ugdymui Daiva Markovienė Aukštasis Antroji vadovų

Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojos Jurgita Abromavičienė Aukštesnysis Ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja
Loreta Botvičienė Aukštesnysis Ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja metodininkė
Alina Gidevič Aukštesnysis Ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja metodininkė
Irena Giedrienė Aukštesnysis Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja
Danguolė Klimavičienė Aukštesnysis Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja
Alytė Kurauskienė Aukštesnysis Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja
Loreta Savickienė Aukštasis Ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja metodininkė
Aira Skripkiūnienė Aukštasis Ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja metodininkė
Danguolė Valackienė Aukštesnysis Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo  auklėtoja
Daiva Turčinavičienė Aukštasis Ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja metodininkė
Saulė Vrubliauskienė Aukštesnysis Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja
Onutė Zavistauskienė Aukštasis Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja
Živilė Žiūrienė Aukštesnysis
Neringa Vekeriotaitė Aukštasis
Priešmokyk-linio ugdymo pedagogės Vida Amšiejienė Aukštesnysis Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja
Marytė Banienė Aukštesnysis Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja
Zita Gregerienė Aukštesnysis Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja
Rima Šalaševičienė Aukštesnysis Ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja metodininkė
Meninio ugdymo pedagogė Rima Vaickelionytė-Zenevičienė Aukštasis Vyresnioji muzikos mokytoja
Logopedė Jolanta Šimanskienė Aukštasis Vyr. logopedė
Kūno kultūros pedagogė Daiva Rusteikienė Aukštasis Kūno kultūros mokytoja metodininkė

 

PAGALBINIS  PERSONALAS

 

                      Pareigybė                     Vardas, pavardė
1 2
Direktoriaus pavaduotoja ūkiui Birutė Slavgorodskaja
Vyr. buchalterė Onutė Andriukevičienė
Maitinimo organizavimo ir higienos  specialistė Gintarė Zataveckaitė
Masažuotoja

Kineziterapeuto padėjėja

Rasa Jeruševičienė
Auklėtojų padėjėjos Danutė Brazinskienė

Daiva Čeponienė

Alma Dabulienė

Aldona Cholevinskaitė

Eglė Kmielienė

Miglė Pročkytė

Laimutė Micevičienė

Angelė Sakalauskienė

Oksana Slavgorodskaja

Ramutė Tarutytė

Birutė Dabrovolskienė

Virėjos Inessa Čibirienė

Lina Pilkonienė

Julija Sorakienė

Einamojo remonto darbininkai Jonas Būbnys

Nerijus Gailius

Vilius Valaitis

Kiemsargis Raimundas Radzevičius
Valytoja Lina Saulėnienė  
Higienos priežiūros specialistė (baseine) Ramutė Civinskienė
Valytoja (baseine) Ramutė Civinskienė 

 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRINUKAS“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS“ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGINIS APRAŠAS
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS“  LOGOPEDO PAREIGINIS APRAŠAS