Biudžetinė įstaiga
Daugų g. 8, LT-62172 Alytus
Tel. 8 (315) 76 560, 8 (315) 76 561
Juridinių asmenų registras
Kodas 191055484

Pedagogai

2017-2018 m.m. Alytaus lopšelyje-darželyje komplektuojamų grupių skaičius:
  • Lopšelio grupės – 3
  • Darželio grupės – 6
  • Priešmokyklinio ugdymo grupės – 2
Paslaugas teikia 48 darbuotojai: 23 pedagogai, 25 aptarnaujančio personalo.

PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

Pareigybė Vardas, pavardė Išsilavinimas Kvalifikacinė kategorija
1 2 4 6
Direktorė Rasa Naujalienė Aukštasis Antroji vadovų

Prancūzų kalbos mokytoja metodininkė

Direktorės pavaduotoja ugdymui Daiva Markovienė Aukštasis Antroji vadovų

Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojos Jurgita Abromavičienė Aukštesnysis Ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja
Loreta Botvičienė Aukštesnysis Ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja metodininkė
Alina Gidevič Aukštesnysis Ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja metodininkė
Irena Giedrienė Aukštesnysis Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja
Danguolė Klimavičienė Aukštesnysis Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja
Alytė Kurauskienė Aukštesnysis Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja
Loreta Savickienė Aukštasis Ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja metodininkė
Aira Skripkiūnienė Aukštasis Ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja metodininkė
Danguolė Valackienė Aukštesnysis Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo  auklėtoja
Daiva Turčinavičienė Aukštasis Ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja metodininkė
Saulė Vrubliauskienė Aukštesnysis Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja
Onutė Zavistauskienė Aukštasis Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja
Živilė Žiūrienė Aukštesnysis
Neringa Vekeriotaitė Aukštasis
Priešmokyk-linio ugdymo pedagogės Vida Amšiejienė Aukštesnysis Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja
Marytė Banienė Aukštesnysis Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja
Zita Gregerienė Aukštesnysis Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja
Rima Šalaševičienė Aukštesnysis Ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja metodininkė
Meninio ugdymo pedagogė Rima Vaickelionytė-Zenevičienė Aukštasis Vyresnioji muzikos mokytoja
Logopedė Jolanta Šimanskienė Aukštasis Vyr. logopedė
Kūno kultūros pedagogė Daiva Rusteikienė Aukštasis Kūno kultūros mokytoja metodininkė