Biudžetinė įstaiga
Daugų g. 8, LT-62172 Alytus
Tel. 8 (315) 76 560, 8 (315) 76 561
Juridinių asmenų registras
Kodas 191055484

Vidaus teisės aktai

Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas" vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas

Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas" vaikų maitinimo organizavimoi tvarkos aprašas

Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas" etikos normos  

Mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Alytaus lopšelyje-darželyje „Girinukas" apskaitos organizavimo tvarkos aprašas

Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas" mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas" netiesioginio darbo su vaikais valandų panaudojimo tvarkos aprašas

Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas" direktoriaus įsakymas dėl lopšelio-darželio „Girinukas" 2017 metų biudžeto išlaidų natūrinių ir piniginių normų tvirtinimo