Menu Close

Naujienos

ATSAKOMASIS KOLEGŲ IŠ LENKIJOS VIZITAS

            Pagal Erasmus + projektą ,,Ikimokyklinio ugdymo pedagogų kompetencijų tobulinimas Europoje“ Nr.2023-1-LT01-KA122-SCH-000147265 su atsakomuoju vizitu mus aplankė Lenkijos Gyžicko miesto ugdymo įstaigų vadovai: Malgozata Czopinska…

NAUJA PATIRTIS – NAUJAS ERASMUS!

Alytaus lopšelis-darželis ,,Girinukas” tęsia savo tobulinimąsi su Erasmus ir nuo šių metų rugpjūčio 1 d. pradės įgyvendinti naująjį Erasmus mobilumo projektą ,,Įtraukusis ugdymas ir tarptautinė…

ERAZMUS+PROJEKTO DALYVIŲ STAŽUOTĖ TALINE

              Įgyvendinant  Erasmus+ projektą ,,Ikimokyklinio ugdymo pedagogų kompetencijų tobulinimas Europoje“ 2024 m. gegužės 20-24 dienomis  Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Markovienė ir…

ERAZMUS+PROJEKTO DALYVIŲ STAŽUOTĖ ITALIJOJE

Įgyvendinant  Erasmus+ projektą  ,,Ikimokyklinio ugdymo pedagogų kompetencijų tobulinimas Europoje“   2024 m. balandžio 9-16 dienomis  Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“  mokytojos Daiva Turčinavičienė, Irena Giedrienė, Daiva Rusteikienė, Rima…

eTWINNING TARPTAUTINIS PROJEKTAS „GYVŪNAI ŠALIA MŪSŲ“ („ANIMALS NEAR US“)

          Gamtos įtaka turi didelę reikšmę sėkmingam vaiko vystymuisi. Vaikai  stebėdami, matydami, mąstydami, atrasdami, tyrinėdami visapusiškai turtėja. Kuo geriau pažįsta gamtą, tuo…

TOLIAU ĮGYVENDINAMAS  ERASMUS+PROJEKTAS  ,,IKIMOKYKLINIŲ UGDYMO PEDAGOGŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS EUROPOJE“ “

Lopšelis-darželis yra vieta, kur vaikai praleidžia didelę dienos dalį. Taip yra Lietuvoje, taip yra ir mūsų lopšelyje-darželyje. Tačiau įgyvendinat  Erasmus+ projektą  ,, Ikimokyklinio ugdymo pedagogų…

  1. Garantuoti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį vaikų ugdymą, modernizuojant ugdymosi aplinką, tobulinant pedagogų profesines kompetencijas.
  2. Sergėti ir stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, garantuoti jo saugumą, padėti adaptuotis naujoje ugdymosi aplinkoje, tenkinti aktyvumo ir judėjimo poreikį.
  3. Skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvą, kūrybiškumą, atskleisti ir ugdyti įvairius gebėjimus, puoselėti individualybę.
  4. Ugdyti sakytinę vaiko kalbą kaip saviraiškos, bendravimo, pažinimo priemonę, sudaryti prielaidas ugdytis rašytinei kalbai, žadinti ir puoselėti vaiko poreikį knygai.

Parama 1,2% įstaigai

Mieli tėveliai, nuoširdžiai dėkojame jums, kad, pasinaudodami 1,2 proc. paramos lėšų galimybe, skiriate paramą mūsų lopšeliui-darželiui. Jūsų skirti pinigai yra panaudojami vaikų ugdymo(si) bei laisvalaikio sąlygų gerinimui.

Įstaigos akimirkos

Susisiekite su mumis

Mums labai svarbi jūsų nuomonė, nes tikime, kad viskas, kas geriausia yra sukuriama bendromis pastangomis, todėl maloniai Jūsų prašome pasidalinti savo mintimis, išsakyti pastabas, o gal tiesiog pagirti kurį nors mūsų įstaigos narį 🙂

Skip to content