Biudžetinė įstaiga
Daugų g. 8, LT-62172 Alytus
Tel. 8 (315) 76 560, 8 (315) 76 561
Juridinių asmenų registras
Kodas 191055484

Darbo užmokestis

Alytaus lopšelio darželio ,,Girinukas“ darbuotojų, einančių vienodas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Pareigybė

Pareigybių (etatų) skaičius 2019 m.

2019 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

Pareigybių (etatų) skaičius 2020 m.

2020 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

Pedagogas

20,01

1024,82

20,01

1078,66

Logopedas

2

1107,55

2

1160,02

Auklėtojo padėjėjas

11

658,29

11

718,08

Virėjas

3

658,29

3

718,08

Kitas aptarnaujantis personalas

1,75

555,00

1,75

607,00

Valytoja

1,25

555,00

1,5

607,00