Biudžetinė įstaiga
Daugų g. 8, LT-62172 Alytus
Tel. 8 (315) 76 560, 8 (315) 76 561
Juridinių asmenų registras
Kodas 191055484

Darbo užmokestis

 

Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

Pareigybė Darbuotojų skaičius Darbo stažas

(metais)

2017m.

IV ketvirčio vidutinis mėnesinis Eur

2018 m. vidutinis I ketvirčio

mėnesinis

Eur

Eur Eur
Direktorius 1 daugiau kaip 15 1027 1043
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 daugiau kaip 15 898 913
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1 474 549
Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistas 1 285 424
Logopedas 1 daugiau kaip 15 635 652
Meninio ugdymo pedagogas 1  daugiau kaip 15 649 666
Ikimokyklinio ugdymo  auklėtojas 10 daugiau kaip 15 658 675
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas metodininkas 3 daugiau kaip 15 718 736
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 4 daugiau kaip 15        735 743
Neformaliojo ugdymo pedagogas (kūno kultūros mokytojas metodininkas 1 372 709
Masažuotojas, kineziterapeuto padėjėjas 1 338 398
Auklėtojo padėjėjas 10 380 400
Virėjas 3 380 400
Einamo remonto darbininkas 3 380 400
Kiemsargis 1 285 300
Valytoja 1 380 400
Skalbėja 1 95 100