Biudžetinė įstaiga
Daugų g. 8, LT-62172 Alytus
Tel. 8 (315) 76 560, 8 (315) 76 561
Juridinių asmenų registras
Kodas 191055484

Darbo užmokestis

Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

Pareigybė

Pareigybių (etatų) skaičius

2018 m.

2018 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

Pareigybių (etatų) skaičius

2019 m.

2019 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

Pedagogas

20,01

734,21*

20,01

1024,82

Logopedas

2

1107,55

Auklėtojo padėjėjas

11

421,36*

11

658,29

Virėjas

3

421,36*

3

658,29

Kitas aptarnaujantis personalas

1,5

400,15*

1,5

555,00

Valytoja

1,5

40015*

1,5

555,00

* indeksuotas iš 1,289 koeficiento