Menu Close

Finansinių ataskaitų rinkiniai

2024  metai

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRINUKAS“ TARPINĖ FINANSINĖ ATASKAITA I KETVIRTIS

2023 metai

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRINUKAS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRINUKAS“ VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRINUKAS“ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 METŲ BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRINUKAS“ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRINUKAS“ TARPINĖ FINANSINĖ ATASKAITA II KETVIRTIS

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRINUKAS“FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2023 M.

2022 metai

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRINUKAS“FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2022 M.

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRINUKAS“ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2022 M. III KETV.

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRINUKAS“ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2022 M. II KETV.

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRINUKAS“ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2022 M. I KETV.

2021 metai

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRINUKAS“ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2021 M.

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRINUKAS“ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2021 M. III KETV.

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRINUKAS“ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2021 M. II KETV.

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRINUKAS“ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2021 M. I KETV.

2020 metai

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRINUKAS“ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2020 M.

2019 metai

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRINUKAS“ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2019 M.

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRINUKAS“ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2019 M. III KETV.

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRINUKAS“ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2019 M. II KETV.

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRINUKAS“ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2019 M. I KETV.

2018 metai

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRINUKAS“ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2018 M.

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRINUKAS“ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2018 M. III KETV.

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRINUKAS“ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2018 M. II KETV.

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRINUKAS“ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2018 M. I KETV.

Skip to content