Menu Close

Socialiniai partneriai

Alytaus lopšelis-darželis ,,Girinukas“ plėtoja ryšius su įvairiomis įstaigomis, organizacijomis, vykdo tarpinstitucinį bendradarbiavimą: pasirašytos ir atnaujintos sutartys, organizuota bendra veikla su socialiniais partneriais.

Keistasi informacija ir įgyta patirtimi su respublikine ikimokyklinių įstaigų asociacija ,,Sveikatos želmenėliai“.

Vertinant vaiko brandumą mokyklai, aktyviai bendradarbiauta su Alytaus miesto pedagogine ir psichologine tarnyba.

Siekiant ugdymo tęstinumo, organizuotos edukacinės išvykos į Alytaus Senamiesčio pradinę mokyklą, A. Jonyno memorialinį muziejų.

Organizuoti bendri renginiai su šiomis įstaigomis: Vilkaviškio lopšeliu-darželiu ,,Eglutė“ (skaitytas pranešimas ,,Vaikų sveikatai palanki edukacinė lauko aplinka”), Alytaus Kolegija (organizuota paroda ,,Advento dvasia iš gamtos paslapčių”), ,,Likiškėlių pagrindine mokykla (vaikai kepė sausainius  ,,Virtuvės mitų griovėjų” kulinarijos klasėje), Alytaus lopšeliu-darželiu “Saulutė” (auklėtojų vesta praktinė dalis ,,Kaip pasigaminti žibintą”).

Besiplečiantys ryšiai su socialiniais partneriais padėjo pedagogams skleisti gerąją patirtį, supažindinti miesto bendruomenę su lopšelyje-darželyje vykdoma veikla.

Bendradarbiavimo sutartis pasirašyta su Londono lietuvių mokyklėle „Obelėlė”. Direktorė dalyvavo lituanistinės mokyklos-darželio ,,Obelėlė” Londone organizuotoje 10-ties metų jubiliejaus šventėje bei Lietuvos šimtmečio lituanistinių mokyklų ir kitų švietimo įstaigų seminare ,,Vaikai – ateities karta, jungianti Lietuvą ir pasaulį”. Parengti vaikų video sveikinimai lietuvių ir anglų kalboms Londono lituanistinei mokyklėlei „Obelėlė“ 10-mečio proga ir Lietuvos atkūrimo 100-mečio proga.

Bendradarbiavimo sutartis pasirašyta su Alytaus profesinio rengimo centru. APRC įvairių specialybių mokiniai atlieka  praktikas

Bendraujame su Alytaus teritorine darbo birža su projektais „Atrask save“ ir „Tapk-tavo ateities perspektyvų kūrimas“.

 

 

Skip to content