Menu Close

Vizija, misija

VIZIJA

Alytaus lopšelis-darželis „Girinukas“ tai aukštos pedagoginės kultūros švietimo įstaiga, orientuota į vaiko sveikatos, kaip visapusiškos fizinės, dvasinės ir socialinės gerovės ugdymą.

 

MISIJA

Kiekviena vaiko diena, praleista ugdymo įstaigoje, turi būti nepakartojama, labai įdomi ir savita, suteikianti žinių, skatinanti rūpintis savo sveikata, mokanti pajusti gamtos grožį, suvokti ir išgyventi džiaugsmą sau ir kitam.

 

TIKSLAI

  1. Telkti lopšelio-darželio bendruomenę ugdymo kokybės ir efektyvumo gerinimui, kuriant saugią ir sveiką aplinką.
  2. Gerinti papildomų paslaugų kokybę, teikiamų įstaigos ugdytiniams.

 

Pagrindiniai uždaviniai

  1. Garantuoti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį vaikų ugdymą, modernizuojant ugdymosi aplinką, tobulinant pedagogų profesines kompetencijas.
  2. Sergėti ir stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, garantuoti jo saugumą, padėti adaptuotis naujoje ugdymosi aplinkoje, tenkinti aktyvumo ir judėjimo poreikį.
  3. Skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvą, kūrybiškumą, atskleisti ir ugdyti įvairius gebėjimus, puoselėti individualybę.
  4. Ugdyti sakytinę vaiko kalbą kaip saviraiškos, bendravimo, pažinimo priemonę, sudaryti prielaidas ugdytis rašytinei kalbai, žadinti ir puoselėti vaiko poreikį knygai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content