Biudžetinė įstaiga
Daugų g. 8, LT-62172 Alytus
Tel. 8 (315) 76 560, 8 (315) 76 561
Juridinių asmenų registras
Kodas 191055484

admin

„SODINČIUS“

projektai„Sodinčius“ – prekybos tinklo Iki socialinės atsakomybės projektas, kuriame dalyvauja mūsų „Boružėlių“ grupės vaikai su savo gražiuoju piešiniu „Daržovių gegužinė“. Šis projektas padeda vaikams daugiau sužinoti apie vaisius ir daržoves ir tvirtina vaikų draugystę su jomis.

„Raktas į sveikesnę vaikų mitybą yra jų pažindinimas su vaisiais ir daržovėmis nuo pat mažų dienų. Deja, šiandieniniai vaikai vis labiau praranda ryšį su daržu ar sodu, rečiau turi progų išvysti vaisių ir daržovių auginimą iš arti, susipažinti su jais ne tik iš paveikslėlių knygose, bet ir tiesiogiai. Įrengti šiltnamius darželiuose yra vienas iš būdų priartinti vaikus prie sodo ir daržo gėrybių, padėti užmegzti ilgalaikę jų draugystę“, – sako G. Rog. Jo metu dvidešimt Lietuvos darželių jau pavasario pabaigoje džiaugsis moderniais šiltnamiais su visa įranga ir sodinti paruoštomis daržovių sėklomis. 

 

Tobulindamos sveikatingumo ugdymą, auklėtojos rengia individualius grupių sveikatingumo projektus. Juos integravus į bendrąją lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programą siekiama padėti vaikams suvokti, kad sveikata yra vertybė, ugdyti atsakomybę už ją, skatinti vaikų savęs pažinimą.

SAUGUMO SKĖTIS SAUGO ALYTAUS ,,GIRINUKO” VAIKUS

Alytaus lopšelyje-darželyje „Girinukas” vasario 20-24 d. vyko projektas „Saugumo skėtis“. Projektinės savaitės metu buvo siekiama ugdyti vaikų saugaus elgesio namuose, darželyje, gamtoje ir gatvėje įgūdžius. Projekto metu grupėse vyko įvairios veiklos apie saugumą, atitinkančios vaikų amžių ir patirtį.

Pirmadienį įstaigoje svečiavosi policijos pagalbininkas ir vaikų bičiulis Amsius, o kartu su juo ir policijos pareigūnas Donatas, kuris pravedė saugaus eismo valandėlę. Jis vaikams priminė kaip reikia saugiai elgtis keliuose, prie vandens telkinių ir vandenyje, važinėjant dviratukais, saugiai žaidžiant prie namų.  Pareigūnas ir Amsius tikisi, kad dabar vaikai jau viską gerai įsiminė ir  bus tikrai saugūs. Susitikimo pabaigoje Amsius vaikučius pradžiugino atšvaitais, o pareigūnas palinkėjo būti sveikais, žvaliais ir ištvermingais.

Visuomenės sveikatos biuro specialistė Rosita pravedė sveikatos valandėlę "Išmokyk mane saugiai gyventi", panaudodama multimediją.

Antradienį –  apsilankė Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus inspektorės Indrė Miškinytė ir Aldona Valiukevičienė, kurios pravedė vaikams informacinį renginį: supažindino, kaip reikia elgtis kilus gaisrui, kaip naudotis elektros prietaisais, kad nekiltų pavojus vaikų sveikatai. Inspektorės taip pat pradžiugino  vaikučius dovanėlėmis.

Projekto metu vaikai dalyvavo viktorinoje „Ištiesk pagalbos ranką draugui“, kurios metu turėjo galimybę įgytas žinias pritaikyti praktiškai. Po pietų surengėme pižamų pasirodymą, po kurio sekė vaikų inicijuota mankštelė. Vėliau vaikai klausėsi bendruomenės narių sekamų pasakų.

Projektą užbaigėme – „Šypsenėlės“ diena. Buvome linksmi, laimingi, dovanojome vieni kitiems savo šypsenėles, gerą nuotaiką ir fotografavomės prie „Šypsenėlių‘ stendo.

Visose darželio grupėse išsiskleidė „Saugumo skėčiai", kurie tikimės apsaugos mūsų vaikučius nuo tykančių pavojų, nelaimingų atsitikimų. Palinkėjome savo ugdytiniams būti atsakingiems, drausmingiems, atidiems, atsargiems, pastabiems ir visada plačiai šypsotis! 

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojos

Daiva Turčinavičienė ir Loreta Botvičienė

PROJEKTAS „APKABINU TAVE, GIMTINE“ ALYTAUS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „GIRINUKAS“

Prisiminus etnines tautos tradicijas, lopšelyje-darželyje „Girinukas“ vykdėme tautinį projektą „Apkabinu tave, gimtine“. Mes, įstaigos pedagogai, ugdymo procese siekiame plėsti ugdytinių žinias apie Lietuvą, jos istoriją, liaudies papročius, tradicijas, ugdyti tautiškumą, patriotiškumą, meilę savo kraštui.

Grupėse vyko pokalbiai, diskusijos, žaidimai, veikė kūrybinės dirbtuvėlės – vaikai piešė, margino tautines juostas. Savaitės veiklas vainikavo šventė ,,Šoksim šokimėlį“, skirtą Vasario 16-ai paminėti, kurioje ne tik pasipuošėme naujais stilizuotais tautiniais rūbais, grožėjomės grupių šokamais rateliais, bet ir sulaukėme svečių iš Senamiesčio pradinės mokyklos muzikinio sveikinimo.

Svečiai, tėveliai, vaikai galėjo pasivaikščioti ir pasigrožėti mūsų darželio erdvėse įkurtomis parodėlėmis. Tai moterų klubo ,,Skiaucinukas“ kūrybiniai darbai ,,Gyvybės medis“, auklėtojų karpinių paroda ,,Verpstės“, atviručių paroda ,,Atvirutė Lietuvai“, žaliojoje galerijoje vaikų kūrybiniais darbais ,,Tautinė juosta“, o seklytėlėje senolių nėriniais ,,Iš kraičio skrynios“.

Norime padėkoti tėveliams padėjusiems organizuojant ir vykdant šį projektą.

 

 

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Aira Skripkiūnienė,

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Rima Šalaševičienė

PROJEKTAS „ŽAIDIMAI MOKO“

Nuo 2016 metų spalio 1 dienos lopšelio-darželio ,,Girinukas“ pedagogės Loreta Botvičienė, Alina Gidevič, Loreta Savickienė, Rima Šalaševičienė ir Jolanta Šimanskienė kartu su savo ugdytiniais dalyvauja respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų prevenciniame projekte „Žaidimai moko“. Šį projektą organizuoja Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba. Projekto iniciatorė ir koordinatorė – specialioji pedagogė metodininkė Gilija Gajauskienė parengė  programą ir jos priedus projekto dalyvėms. Nes norint išvengti sunkumų rengiantis mokyklai reikia stimuliuoti vaikų pažinimo procesų raidą specialiomis užduotimis, integruojant jas į bet kokią vaikų veiklą.

Projektas skirtas 5-6 metų vaikų regimojo suvokimo, erdvės ir laiko suvokimo lavinimui. Žaidimų metu plečiamas vaikų žodynas, tikslinama gramatinė kalbos sandara, tobulinama smulkioji motorika, ugdomas draugiškumas ir teigiamos emocijos.

Administracija

EKSKURSIJA Į MUZIEJŲ

2016.12.06

Priešmokyklinio ugdymo ,,Voveriukų“ ir Ežiukų“ grupės vaikai nusprendė apsilankyti A. Jonyno memorialiniame  muziejuje. Vykstant į ekskursiją buvo pasirūpinta vaikų saugumu: vaikučius lydėjo mamytės, vaikai buvo aprengti ryškiomis liemenėmis  su atšvaitais.

Nuvykę ugdytiniai apžiūrėjo sodybą, kiemą, aplinkinius pastatus. Vaikus pasitiko muziejininkas G. Bernatavičius, kuris pasakojo apie poeto vaikystę, jo gyvenimą, šeimą. Visą šią ekspoziciją pristatė interaktyvios lentos pagalba, atsakė į visus užduotus klausimus. Vaikai apžiūrėjo poeto nuotraukas, eksponuojamas knygas, giminės genealoginį medį, Brailio rašto reikmenis, asmeninius poeto daiktus. Didžiausią įspūdį paliko pasakojimas apie jo gyvenimą ir kūrybą poetui apakus. Vaikai klausėsi ir pačio poeto deklamuojamų eilių įrašo, klausėsi pagal jo eiles ,,Aš mylėjau tave tau nežinant“ dainuojamos dainos. Muziejininkas parodė, kaip spausdina Brailio rašto mašinėlė.

Vaikams buvo parodyti senoviniai rakandai: verpimo ratelis su linų pakulomis, austinės tautinės juostos, senovinis lagaminas, šviestuvas ir kt. daiktai.

Ekskursija paskatino priešmokyklinio ugdymo vaikus domėtis savo krašto garsiais žmonėmis, jų darbais ir kūryba.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Rima Šalaševičienė

TOLERANCIJOS DIENA DARŽELYJE

…Kiek kainuoja mums gėris?tolerancijos diena

Nedaug?

Nežinau…

Visiems tai skirtingai atrodo.

Kiekvienas suprantame  tai kitaip.

O turėtume suprasti vienodai…

 

Lapkričio 16-ąją lopšelyje-darželyje „Girinukas“ paminėjome TOLERANCIJOS DIENĄ, kuri mums primena ir skatina suvokti, jog:

TOLERANCIJA – tai kasdieniniai, labai nelengvi žmogiški išmėginimai, kai mes mokomės suprasti atsakomybę prieš kitą žmogų. Po pokalbių grupėse apie toleranciją, auklėtojos ir vaikai į salę sunešė tolerancijos simbolius- baltus paukščius. Ir pasipuošė medis paukščiais baltais tarsi skambėdamas žodžiais: pakantumas, draugiškumas, orumas, supratimas, atleidimas, pagarba, meilė.

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja  Aira Skripkiūnienė

„ŽIRNIUKO – SVEIKUOLIUKO“ ŠVENTĖ

Metų rato takučiu Rudenėlis keliauja – žemę puošia ir dovanas dalija. Ir į „Girinuką“ užsuko, vaisių, daržovių nepagailėjo, švente vaikučius pradžiugino. Senelis ir Senelė „Žirniuko – Sveikuoliuko“ šventėje visus linksmino, mokė, liūdėti neleido ir patys daug sužinojo: mįsles minė, daineles su vaikais dainavo, lietuvių liaudies ratelius suko ir net pasakoje „Ropė“ grupių varžytuves surengė.

…Ir ant pabaigos tep gardžių bulvinį išvirė, kad jei ji cikra būt buvus, tai visi liežuvius būc prarijį. Taip visi sužinojo kaip daržovės ir gera nuotaika vitaminų duoda. Ir nusprendė toliau sveikai gyvent, dzieduko su bobute patarimų klausyt ir visi sveiki būt.

Administracija

EDUKACINĖ-PAŽINTINĖ IŠVYKA Į PIVAŠIŪNŲ AMATŲ CENTRĄ

2016.10.25

Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas" bendruomenė organizavo išvyką į Pivašiūnų amatų centrą, kur bendruomenės nariai dalyvavo kulinarinio paveldo edukacinėje programoje.

Edukacinė programos (kulinarinio paveldo) metu Pivašiūnų amatų centro darbuotojos Stasė Čižauskienė ir Milda Stanevičienė gražia dzūkiška tarme papasakojo apie nelengvą senųjų dzūkų gyvenimą, mokė kepti bulvines dzūkiškas bandas, supažindino su Amatų centro veikla ir pakvietė kartu padainuoti keletą skambių ir gražių dzūkiškų dainų. Dzūkės ne tik mokė kulinarinio paveldo paslapčių, bet ir kvietė įsigyti įvairių rankdarbių, suvenyrų, pagamintų Pivašiūnų miestelio amatininkų.

Lopšelio-darželio bendruomenės išvyka į Pivašiūnų amatų centrą ir dalyvavimas edukacinėje programoje tenkino įstaigos bendruomenės poreikį bendrauti, diegiant tautines etnokultūrines vertybes.

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Daiva Markovienė

S V E I K A T I N I M O AKCIJA „Sveikas vaikas – laimingas vaikas“, skirta Pasaulinei sveikatos dienai paminėti MASINIS BĖGIMAS „AŠ BĖGU – 2016“

2016.04.082016 m. balandžio 7 d. yra Pasaulinė sveikatos diena. Jai paminėti Alytaus lopšelis-darželis ,,Girinukas” vykdė akciją masiniu bėgimu ,,AŠ BĖGU – 2016”, kuris sėkmingai vyko šalia esančiame dviračių take. Šios akcijos tikslas: populiarinti bėgimo kultūrą Lietuvoje tarp ikimokyklinio ugdymo įstaigų, skatinti domėjimąsi bėgimu, formuoti teigiamą požiūrį į bėgimą kaip sveikatinimo priemonę ir ugdyti poreikį bėgiojimui drauge su šeima. Į akciją susirinko gausus būrys: sveikų vaikų, laimingų tėvų, patenkintų pedagogų ir smalsaujančių gretimų namų kaimynų. Visi aktyviai dalyvavo mankštoje, pasiruošdami būsimam startui. Prie starto linijos bėgimo dalyviai skandavo savo šūkius. Trasos ilgis buvo numatytas pagal amžiaus grupes, kiekvienas dalyvis pasipuošė skritulio formos emblema su užrašu ,,Aš bėgu – 2016“ . Visi buvo patenkinti bėgimu ir gautais prizais. Akcija pavyko puikiai.