Biudžetinė įstaiga
Daugų g. 8, LT-62172 Alytus
Tel. 8 (315) 76 560, 8 (315) 76 561
Juridinių asmenų registras
Kodas 191055484

Projektai

NACIONALINIS eTWINNING PROJEKTAS „THE ROAD TO HEALTH” („KELIAS Į SVEIKATĄ“)

Sveikata – brangiausias turtas, unikali vertybė gamtos dovanota žmogui. Sveikas vaikas – tai aktyvus, linksmas, geranoriškai nusiteikęs aplinkinių atžvilgiu. Mokykla, namai, tėvai ir bendruomenė yra puikūs „įrankiai“, padedantys vaikams koreguoti kasdienio gyvenimo įpročius: ugdant sveiką subalansuotą mitybą ir didinant fizinį aktyvumą. 

Alytaus lopšelio – darželio “Girinukas” “Nykštukų”, “Drugelių”, “Ežiukų”, “Žvirbliukų”, “Zuikučių”, “Bitučių”, “Žemuogėlių”, “Boružėlių”, “Skruzdėlyčių”, “Voveriukų” grupės įsitraukė į nacionalinį eTwinning projektą “The road to health”. Projektas „Kelias į sveikatą“ (angl. „The road to health”) ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikams suteikė žinių apie saugią ir sveiką gyvenseną, jos svarbą  sveikatai.

Projekte dalyvauja 2 miestai (Alytus, Panevėžys), 16 mokytojų su savo ugdytiniais. “The road to health “ projekto kūrėjos yra Danguolė Klimavičienė ir Vilma Kareskevičienė  Projekto trukmė – nuo 2021 vasario mėn. iki 2022 gegužės mėnesio. Projekto tikslas – padėti vaikams įgyti bendrą sveikatos suvokimą, išsiugdyti sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius, atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, paskatinti juos rinktis sveiką gyvenimo būdą. Projekto metu buvo siekiama bendradarbiavimo su vaikų šeimomis, vaikai ugdėsi socialinius, komunikacinius, pažintinius, kūrybinius ir sveikos gyvensenos įgūdžius.

Naudojant įvairias formas (edukacines, kūrybines, vaizdines), IT technologijas, tyrinėjimus, bandymus ir eksperimentus, mokiniai gilino žinias apie  sveikatą, ugdė pagarbą gamtai, gilino gamtos tausojimo įgūdžius. Mokiniai sportavo, mankštinosi, įtvirtino higienos įgūdžius, kartu su tėveliais ieškojo, siūlė sveiko maisto receptus, gamino darbelius iš antrinių žaliavų, žaidė stalo žaidimus, ieškojo informacijos knygelėse. 

Projekto veiklos.

Sveikos gyvensenos formavimui labai svarbus yra sporto faktorius, todėl organizavome veiklas, kurios skatino vaikus sportuoti ir aktyviai judėti, bei patirti džiaugsmą. Grynas oras, natūrali gamta, teigiamos emocijos judant lauke ar grupėje skatino vaikus jaustis sveikais, puikiai nusiteikusiais ir sportiškais. Sportuodami vaikai įgijo motorikos bei socialinių gebėjimų, stiprino savo sveikatą, pratinosi gyventi sveikai.

Šio projekto metu kartu su vaikais žaidėme vaidmeninius žaidimus, inscenizavome pasakas. Su partneriais kūrėme bendrą logotipą, bendras knygąs ”MovieStudio partnerių filmukai”, “Sveiko maisto receptai”, “Aš – bėgu 2022”, “Mokinių mintys apie projektą”, “Pasidžiaukime dar kartą”.

Internetinių susitikimų metu vaikai turėjo galimybę pasimatyti, pasisveikinti su projekto partneriais, gamino obuoliukus. Daug džiaugsmo mokiniai patyrė internetinio susitikimo metu kurdami šūkius apie sveikatą ir kartu atlikdami “Piratų” mankštą. Džiugu, kad į šį projektą aktyviai įsitraukė ir grupių tėvai. dalyvaudami receptų knygos kūrime. 

Vaikai turėjo galimybę žaisti savo sukurtus ir partnerių pasiūlytus internetinius, mokomuosius –edukacinius žaidimus. Supažindinome vaikus su saugaus interneto taisyklėmis. Išbandėme smagų būdą įtvirtinti žinioms žaidžiant, eksperimentuojant, mokymui(si) ir vertinimui skirtą “Colloril” piešimo programą. Šia programėle sukūrėme bendrą partnerių piešinį “Vaisiai – daržovės”. Veiklų  paįvairinimui naudojome bitutę – robotą, MovieStudio programėlės pagalba kūrėme filmukus. Smagu buvo dalyvauti “Žiemos olimpiadoje”, “Pasaulinėje vandens dienoje”, “Pasaulinėje bėgimo dienoje “Aš bėgu 2022”. Su mokiniais išbandėme vieni kitų idėjas, nes tai padeda ir mokytojams, ir vaikams įgyti naujos patirties.  Šis projektas papildė ugdytinių ugdymosi procesą, ugdėsi vaikų kompetencijos, suteikė mokiniams naujų žinių, patirčių, ugdė kūrybiškumą ir mokymosi motyvaciją.
Džiaugiamės galėdami dalyvauti šiame projekte, bendrauti, bendradarbiauti, keistis gerąja patirtimi, išbandyti ir tikslingai panaudoti įvairius IKT įrankius. Projektą organizuoti ir vykdyti padėjo ir sveikatos priežiūros specialistė, kuri vykdė veiklas ir užsiėmimus sveikos gyvensenos temomis. Vaikai tapo smalsesni, drąsesni, išmoko klausti, diskutuosi, ieškoti informacijos ir ją kūrybiškai pritaikyti, Siekdami kokybės, projekto partneriai stengėsi įnešti savo indėlį į projektą, todėl projektas prasidėjo darbų ir atsakomybių pasidalijimu, o bendraujant ir bendradarbiaujant kilo pačios geriausios idėjos, kurias puikiai pavyko išplėtoti ir įgyvendinti.

Projektas “The road to health” padėjo suburti mokytojų ir mokinių, tėvų puikią komandą ir įkvėpė naujiems projektams.

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

  1. Klimavičienė, L. Botvičienė

eTWINNING PROJEKTAS „MIŠKO PASLAPTYS“ („FOREST’S SECRETS”)

 Miškas kaip ir vaikas – gimsta, auga, bręsta. Tai – pati nuostabiausia vieta, edukacinė erdvė, kurioje vaikai ne tik susipažįsta su aplinka, bet ir atranda, tyrinėja, eksperimentuoja, gali realizuoti save. Norint vaikus sudominti, neužtenka skatinimo žodžiu – svarbu kurti vaiko ir gamtos santykį per patirtis. Per praktinius potyrius mokiniai skatinami geriau pažinti mišką ir jąme esančią gyvąją gamtą..

  Alytaus lopšelio – darželio „Girinukas” „Nykštukų”, “Drugelių”, “Ežiukų”, “Žvirbliukų”, “Zuikučių” ir “Bitučių” grupės įsitraukė į tarptautinį eTwinning projektą “Forest’s secrets”. Projektas „Miško paslaptys“ (angl. „Forest’s secrets”) ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikams suteikė galimybę artimiau susipažinti su gyvąja gamta, padėjo suprasti, rasti atsakymus bei atrasti save.

Projekte dalyvauja 3 šalys (Lietuva, Turkija, Bulgarija), 20 mokytojų su savo ugdytiniais. „Forest’s secrets“ projekto kūrėjos yra Virginija Paužienė ir Rasa Simonavičienė su kuriomis jau ne kartą teko dalyvauti įvairiuose projektuose. Projekto trukmė – nuo 2021 spalio mėn. iki 2022 balandžio mėnesio. Projekto tikslas – naudojant įvairias formas (edukacines, kūrybines, vaizdines), IT technologijas, tyrinėjimus, bandymus ir eksperimentus, gilinti vaikų žinias apie miško augalus, gyvūnus, jų įvairovę, ypatumus, ugdyti pagarbą gamtai, tvarumo ir gamtos tausojimo įgūdžius.

PROJEKTO VEIKLOS.

Šio projekto metu kartu su vaikais žaidėme vaidmeninius žaidimus, inscenizavome pasakas. Su partneriais kūrėme bendrą knygą „Miško pasaka”, kurią  paeiliui sekė ir iliustracijas kūrė patys vaikai. 

Projekto eigoje vaikai turėjo galimybę pasimatyti su projekto partneriais internetinio susitikimo metu, skirto Tolerancijos dienai, kuriame prisistatė patys ir pristatė savo miestus. Kartu su projekto partnerėmis dalinomės gerąją patirtimi, veiklomis kuriąs pritaikėme savo grupėse. Džiugu, kad į šį projektą aktyviai įsitraukė ir grupių tėvai, gamindami eko žaisliukus, dalyvaudami virtualioje nuotraukų parodoje “Šeimos laisvalaikis miške, parke”. Projekto metu priešmokyklinukai naudojo QR kodus, kurie leido įtvirtinti medžių pavadinimus. 

Vaikai žaidė savo sukurtus ir partnerių pasiūlytus internetinius, mokomuosius – edukacinius žaidimus. Supažindinome vaikus su saugaus interneto taisyklėmis. Išbandėme smagų būdą įtvirtinti žinioms žaidžiant, eksperimentuojant, mokymui(si) ir vertinimui skirtą „Kahoot!“, “Colloril” piešimo  programas. Veiklų  paįvairinimui naudojome bitutę- robotą, MovieStudio programėlės pagalba kūrėme filmukus. Sukūrėme bendrą partnerių knygą. Smagu kartu buvo švęsti  Lauko klasės dieną, Tarptautinę miško dieną, kurti metų kalendorių ir išbandyti vieni kitų idėjas, nes tai padeda ir mokytojams, ir vaikams įgyti naujos patirties.  Šis projektas papildė ugdytinių ugdymosi procesą, ugdėsi vaikų kompetencijos, suteikė vaikams naujų žinių, patirčių, ugdė kūrybiškumą ir mokymosi motyvaciją. Džiaugiamės galėdami dalyvauti šiame projekte, bendrauti, bendradarbiauti, keistis gerąja patirtimi, išbandyti ir tikslingai panaudoti įvairius IKT įrankius. Puiku, kad į projektinę veiklą  yra įtraukami tėvai, seneliai, broliai, sesės. Kiekvienas, sėkmingai įgyvendintas, projektas įkvepia naujiems projektams ir suburia puikią komandą.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos:

Danguolė Klimavičienė ir Loreta Botvičienė

NAUJI MAŽŲJŲ IŠŠŪKIAI

„Gyventi galima galvojant, kad stebuklų nėra, arba galvoti, kad viskas yra stebuklas.

                                                                                                         (A. Einšteinas)

 

              Patys mažiausi lopšelio-darželio „Girinukas“ ugdytiniai drąsiai pasitinka rugsėjo iššūkius. „Žemuogiukai“, „Zuikučiai“, „Skruzdėliukai“ ir „Bitutės“ įsijungia į ilgalaikės programos „Žaidimai moko“ „ Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymas“ veiklas. Programa skirta lavinti ankstyvojo amžiaus vaikų kompetencijas, įtraukiant juos į aktyvias žaidybines, patyrimines veiklas, skatinančias mąstymą ir kalbą per konkrečią patirtį.

             Mūsų laukia daug įdomių įspūdžių, patyrimų ir atradimų.

 

Auklėtoja Aira Skripkiūnienė

eTwinning projektas „Žaidžiu, kuriu, pasaulį atrandu“

Žaidimas – kūrybinis procesas, sąlygojamas laisvos, savanoriškos vaiko veiklos. Jis iškyla kaip laisva erdvė, kurioje atsiskleidžia nevaržoma, spontaniška vaiko prigimtis, mąstymas, vaizduotė.  Žaisdamas vaikas įgyja gyvenimiškos patirties, išreiškia tai, ką matė, patyrė ir jautė. Vaikas lyg veidrodis, atspindintis suaugusiųjų pasaulį. Žaidimas vaikui nėra darbas, o visiškai naujo ir dažnai paslaptingo pasaulio pažinimo būdas, nes vaikui nėra ribos tarp žaidimo ir kūrybos. Plačiau

eTwinning projektas „Šypsokis, Žeme! Smile, Eartch!“

 

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Danguolė Valackienė su „Žvirbliukų“ grupės vaikučiais prisijungė prie tarptautinio eTwining projekto „Šypsokis, Žeme! Smile, Eartch!”. Projekto trukmė: nuo 2020 m. rugsėjo mėn. iki 2021 m. balandžio mėn. Tikslas – skatinti vaikus domėtis ekologija ir aplinkosauga, mokyti saikingo vartojimo ir atliekų rūšiavimo įgūdžių. Mes manome, kad šiuo laikmečiu tai yra ypatingai aktuali tema. Todėl su dideliu entuziazmu ėmėme dalyvauti projekto veiklose, gvildenome klausimus, susijusius su ekologija, gamtos tarša, aiškinomės, kaip vaikai gali prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo.

2020 m. lapkričio mėnesį prisijungėme prie Europos atliekų mažinimo savaitės ir organizavome įstaigoje edukacinę valandėlę-viktoriną „Rūšiuoju – padedu Žemei ir sau”. Pakartojome, kaip rūšiuoti atliekas, iš jų kūrėme daiktus, kuriuos vėl galima bus panaudoti kasdieniniame gyvenime.

Dalyvavimas projekte skatina tobulėti, išbandyti naujus IKT įrankius. Story jumper įrankio pagalba kūrėme bendrą elektroninę knygą „Before and After“ („Prieš ir Po“), kurioje talpinome iš atliekų naujai pagamintus daiktus. Gautas žinias puikiai įtvirtinome bendroje Kahoot viktorinoje „Kur ką rūšiuojame? What Goes Where?“.

 

                                                           Ikimokyklinio ugdymo pedagogė Danguolė Valackienė

 

Nuoroda į projektą  https://live.etwinning.net/projects/project/225909

TOLERANCIJOS DIENA eTwinning PLATFORMOJE

Tolerancija, pakanta – sociologinis terminas, reiškiantis pakantumą kitokiai pasaulėžiūrai, gyvenimo būdui, elgesiui ir papročiams. Tolerancija nėra tolygi abejingumui. 1995 m. UNESCO paskelbė lapkričio 16-ąją tarptautine tolerancijos diena.

Plačiau

eTwinning projektas „Žaiskime kartu! Mes visi laimėsime. Let`s play together. We all win!”

 

Irena Giedrienė – Alytaus lopšelio-darželio vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.

Daiva Turčinavičienė – Alytaus lopšelio-darželio ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja metodininkė.

 

Projektas skirtas 3- 12 metų mokiniams.

Projekto tikslas: turtinti vaikų judriai veiklai palankią aplinką, tenkinančią jų prigimtinį aktyvaus judėjimo poreikį. Išmanyti ir vertinti tradicinius žaidimus ir sportą kaip mūsų visuomenės kultūrinę apraišką, dalintis ir keistis jais su kitų šalių mokiniais. Skatinti vertybes per fizinę sveikatą ir sportą.

Jau geriau vienas žmogus parodo kaip sportuoti, nei penkiasdešimt pasakotų apie tai. (Knute`as Rocke`s- amerikietiškojo futbolo žaidėjas).

Alytaus lopšelio-darželio pedagogė, Daiva Turčinavičienė, kartu su mokytoja iš Ispanijos, Ana Ferrando Lioris, sukūrė eTwinning erdvėje projektą apie sportą. Mūsų įstaigoje sporto dvasia plevena labai plačiai, tad prie projekto prisijungė įstaigos direktorė Rasa Naujalienė, pavaduotoja ugdymui Daiva Markovienė bei 6 pedagogių komanda. Mūsų partneriais tapo mokytojai, kartu su savo mokiniais iš Ispanijos, Italijos, Čekijos, Prancūzijos, Albanijos, Graikijos ir kitų Lietuvos mokyklų.

 

Projekto veiklos:

 Projekto eigoje išbandėme daugelį sporto  šakų: krepšinį, plaukimą, mažąjį golfą, bėgimą. Iš savo partnerių išmokome įdomių sportinių žaidimų, bei mokėme juos žaisti mūsų mėgiamus žaidimus.

Kartu su partneriais iš kitų šalių dalyvavome bendrose veiklose: kiekviena komanda sukūrė  savo olimpinį talismaną, kuriuos apjungus į vieną, buvo sukurtas projekto logotipas. Siuntėme Kalėdinius sveikinimus į kitas šalis, džiaugėmės sulaukę kalėdinių linkėjimų iš Graikijos, Ispanijos. Bendrai organizavome tarptautinius renginius „Bėgimas už taiką“, „Aš bėgu“. Pasidalijome informacija apie žymias savo šalių sportininkes, dalijomės sveiko maisto receptais. Sukūrėme apdovanojimų diplomą ir medalius, kuriuos galės naudoti visi partneriai savo mokiniams apdovanoti.  Internetinių susitikimų metu ugdytiniai vieni kitiems pristatė savo sportines skanduotes, pedagogai aptarė projekto eigą, jo metu vykstančias veiklas.

Dalyvavimas projektuose skatina tobulėti, išbandyti naujus IKT įrankius. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Irena Giedrienė džiaugiasi atradusi įrankį elektroninės knygos kūrimui Book Creator. Šio įrankio  pagalba sukūrė knygelę apie tai, kaip “Žvirbliukų” grupės ugdytiniams kartu su šeimos nariais  sekėsi projektą tęsti namuose karantino laikotarpiu. Kiti naudoti IKT įrankiai: photocillage.com,  pixiz.com, storyjumper.com, wordwall.net, read.bookcreator.com, google klausimynas, mentimeter.com.

Pedagogai džiaugiasi ir dėkoja mokinių tėveliams, kurie padėjo tęsti projektą karantino metu.

Tikime, kad kiekvienas partneris šiame projekte pasiekė tikslą: pristatė save, mokinius, savo mokyklą, šalį, susipažino su puikiais mokytojais iš kitų šalių, išmoko žaisti naujų žaidimų, įdomių sportinių veiklų pasiūlė savo partneriams. Patobulino IKT įrankius. Mokantis ir žaidžiant kartu pasiekėme puikių rezultatų.

Nuoroda į projektą. https://live.etwinning.net/projects/project/203223

 

 

 

BAIGTAS ĮGYVENDINTI ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRINUKAS“ UGDYMO APLINKOS MODERNIZAVIMO PROJEKTAS

2018 m. kovo 5 d. VĮ Centrinė projektų valdymo agentūra su Alytaus miesto savivaldybės administracija pasirašė paramos sutartį, kuria projektui skiriamas finansavimas pagal ES fondų investicijų veiksmų programos 09.1.3-CPVA-R-705 priemonę „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“.

Projektą įgyvendino du partneriai: Alytaus miesto savivaldybės administracija (projekto vykdytojas) ir Alytaus lopšelis-darželis „Girinukas“ (projekto partneris).

Projekto tikslas – pagerinti Alytaus  lopšelio-darželio  „Girinukas“ teikiamų paslaugų kokybę, modernizuojant ugdymo patalpas ir įsigyjant vaikų kūrybiškumą ir savireguliaciją skatinančias priemones.

Projekto tikslinės grupės – (ikimokyklinio amžiaus vaikų, lopšelio-darželio personalo) poreikiai yra susiję su kokybiškų  paslaugų gavimu/teikimu, šiuolaikinės  ugdymo aplinkos ir erdvių, skatinančių kūrybiškumą, kūrimu.  Siekiant patenkinti tikslinės grupės poreikius buvo atlikti patalpų (3 grupių) atnaujinimo darbai ir įsigytos modernios ugdymo priemonės: įrengtos dviejų lygių žaidimų, slėpynių erdvės, įsigyti nauji baldai, kompiuterinė, virtuvinė įranga.

Bendras projekto biudžetas 181 986,00 Eur. 85 % sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos, likusi dalis – Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos.

Projektas „Žaidimai moko“ tęsiasi

Jau trečius mokslo metus priešmokyklinio ugdymo pedagogė Rima Šalaševičienė su ugdytiniais dalyvauja Kelmės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos organizuojamame Respublikiniame ikimokyklinių ugdymo įstaigų prevenciniame projekte. „Žaidimai moko“. Projekto trukmė – einamųjų mokslo metų spalio 1 d. – gegužės 1 d. Projekto aktualumas – nepakankamai išlavintas erdvės ir krypties suvokimas gali kliudyti sėkmingam rašymo ir/ar skaitymo mokymui(si) mokykloje. Esant orientavimosi erdvėje bei regimojo suvokimo sutrikimams, ugdytiniai prastai atrenka esmines detales, sunkiai orientuojasi klasėje, popieriaus lape, patiria sunkumų sudarant objektų eiles pagal dydį, nustatant kūno judėjimo kryptį (pirmyn, atgal ir kt.) ir judėjimo kryptį daiktų atžvilgiu (stalo kairėje ir pan.) ir pan. Projekto uždaviniai: plėsti erdvės sąvokas; lavinti regimąjį suvokimą, vizualinius procesus (gebėjimą atpažinti, skirti, įsiminti matomus vaizdus), smulkiąją motoriką; gausinti žodyną, tikslinti gramatinę kalbos sandarą; skatinti ikimokyklinio ugdymo įstaigas įvairinti ugdymo procesą, siekiant geresnės ugdymo kokybės.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Rima Šalaševičienė

Projektas „Mažais žingsneliais – sveikos gyvensenos link“

Alytaus lopšelis-darželis „Girinukas“ dalyvauja Alytaus miesto visuomenės sveikatos biuro projekte „Mažais žingsneliais – sveikos gyvensenos link“. Šio projekto tikslas – didinti vaikų fizinį aktyvumą ir formuoti pozityvų požiūrį į sveiką mitybą.

Fizinio aktyvumo užsiėmimuose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikai yra mokomi pasirinkti tinkamą fizinį krūvį, taisyklingai atlikti pratimus bei juos pritaikyti savo kasdieninėje veikloje. Ypač vaikai džiaugiasi veiklomis, kuriose gaminamas sveikas maistas: vaisių ir sėklų kokteiliai, daržovių salotos, vaisiniai ledai ir kt. Jie dalyvauja gaminimo procese, o vėliau skanauja ir ragauja. Visuose užsiėmimuose dalyvaujantys vaikai ir pedagogai džiaugiasi naujai besiformuojančiomis sveikatai palankesnėmis gyvensenos nuostatomis.

Administracija