Biudžetinė įstaiga
Daugų g. 8, LT-62172 Alytus
Tel. 8 (315) 76 560, 8 (315) 76 561
Juridinių asmenų registras
Kodas 191055484

Projektas Interreg

eTWINNING PROJEKTAS „MIŠKO PASLAPTYS“ („FOREST’S SECRETS”)

 Miškas kaip ir vaikas – gimsta, auga, bręsta. Tai – pati nuostabiausia vieta, edukacinė erdvė, kurioje vaikai ne tik susipažįsta su aplinka, bet ir atranda, tyrinėja, eksperimentuoja, gali realizuoti save. Norint vaikus sudominti, neužtenka skatinimo žodžiu – svarbu kurti vaiko ir gamtos santykį per patirtis. Per praktinius potyrius mokiniai skatinami geriau pažinti mišką ir jąme esančią gyvąją gamtą..

  Alytaus lopšelio – darželio „Girinukas” „Nykštukų”, “Drugelių”, “Ežiukų”, “Žvirbliukų”, “Zuikučių” ir “Bitučių” grupės įsitraukė į tarptautinį eTwinning projektą “Forest’s secrets”. Projektas „Miško paslaptys“ (angl. „Forest’s secrets”) ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikams suteikė galimybę artimiau susipažinti su gyvąja gamta, padėjo suprasti, rasti atsakymus bei atrasti save.

Projekte dalyvauja 3 šalys (Lietuva, Turkija, Bulgarija), 20 mokytojų su savo ugdytiniais. „Forest’s secrets“ projekto kūrėjos yra Virginija Paužienė ir Rasa Simonavičienė su kuriomis jau ne kartą teko dalyvauti įvairiuose projektuose. Projekto trukmė – nuo 2021 spalio mėn. iki 2022 balandžio mėnesio. Projekto tikslas – naudojant įvairias formas (edukacines, kūrybines, vaizdines), IT technologijas, tyrinėjimus, bandymus ir eksperimentus, gilinti vaikų žinias apie miško augalus, gyvūnus, jų įvairovę, ypatumus, ugdyti pagarbą gamtai, tvarumo ir gamtos tausojimo įgūdžius.

PROJEKTO VEIKLOS.

Šio projekto metu kartu su vaikais žaidėme vaidmeninius žaidimus, inscenizavome pasakas. Su partneriais kūrėme bendrą knygą „Miško pasaka”, kurią  paeiliui sekė ir iliustracijas kūrė patys vaikai. 

Projekto eigoje vaikai turėjo galimybę pasimatyti su projekto partneriais internetinio susitikimo metu, skirto Tolerancijos dienai, kuriame prisistatė patys ir pristatė savo miestus. Kartu su projekto partnerėmis dalinomės gerąją patirtimi, veiklomis kuriąs pritaikėme savo grupėse. Džiugu, kad į šį projektą aktyviai įsitraukė ir grupių tėvai, gamindami eko žaisliukus, dalyvaudami virtualioje nuotraukų parodoje “Šeimos laisvalaikis miške, parke”. Projekto metu priešmokyklinukai naudojo QR kodus, kurie leido įtvirtinti medžių pavadinimus. 

Vaikai žaidė savo sukurtus ir partnerių pasiūlytus internetinius, mokomuosius – edukacinius žaidimus. Supažindinome vaikus su saugaus interneto taisyklėmis. Išbandėme smagų būdą įtvirtinti žinioms žaidžiant, eksperimentuojant, mokymui(si) ir vertinimui skirtą „Kahoot!“, “Colloril” piešimo  programas. Veiklų  paįvairinimui naudojome bitutę- robotą, MovieStudio programėlės pagalba kūrėme filmukus. Sukūrėme bendrą partnerių knygą. Smagu kartu buvo švęsti  Lauko klasės dieną, Tarptautinę miško dieną, kurti metų kalendorių ir išbandyti vieni kitų idėjas, nes tai padeda ir mokytojams, ir vaikams įgyti naujos patirties.  Šis projektas papildė ugdytinių ugdymosi procesą, ugdėsi vaikų kompetencijos, suteikė vaikams naujų žinių, patirčių, ugdė kūrybiškumą ir mokymosi motyvaciją. Džiaugiamės galėdami dalyvauti šiame projekte, bendrauti, bendradarbiauti, keistis gerąja patirtimi, išbandyti ir tikslingai panaudoti įvairius IKT įrankius. Puiku, kad į projektinę veiklą  yra įtraukami tėvai, seneliai, broliai, sesės. Kiekvienas, sėkmingai įgyvendintas, projektas įkvepia naujiems projektams ir suburia puikią komandą.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos:

Danguolė Klimavičienė ir Loreta Botvičienė

MES LINKSMI, KAI SPORTUOJAME VISI

2018 m. vasario 27-28 d. Alytaus lopšelyje-darželyje „Girinukas“ netilo vaikų klegesys. Čia mažieji, kartu su iš Suvalkų miesto (Lenkija) atvykusiais vaikais ir auklėtojais, smagiai mankštinosi. Smagios, dvi dienas trukusios, Alytaus ir Suvalkų miestų vaikų mankštos organizuotos įgyvendinant Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą „Būk aktyvus –būsi sveikas“.

2018 m. kovo 20 d. 16 lopšelio-darželio „Girinukas“ vaikučių bei 4 auklėtojos kartu su dar daugiau nei 550 kitų Lietuvos ir Lenkijos darželių vaikų dalyvavo bendroje Jaunųjų atletų olimpiadoje, kuri buvo suorganizuota Suvalkuose. Olimpiados metu vaikų komandos varžėsi aktyviose sportinėse rungtyse, žaidė bendrus žaidimus, šoko, bendravo tarpusavyje. Skambiais šūkiais palaikė vieni kitus, pertraukų metu stebėjo šokių ir sportinius pasirodymus. Vėliau kartu džiaugėsi medaliais ir gautomis dovanėlėmis.

                          Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Daiva Markovienė

 

Naujos vaikų žaidimo aikštelės – didesnės galimybės aktyviam vaikų poilsiui

Alytaus lopšelis darželis „Girinukas“ kartu su partneriais iš Lietuvos bei Lenkijos įgyvendina pirmąjį tarptautinį projektą „Būk aktyvus – būsi sveikas“ (Nr. LT-PL-1R-081). Pagrindinis projekto tikslas – gerinti vaikų fizinę ir emocinę sveikatą. Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais: Alytaus, Varėnos Lazdijų, Druskininkų savivaldybių administracijomis ir Suvalkų miesto savivaldybe.  Projekte numatytas darželių lauko įrangos atnaujinimas ir priemonių skirtų aktyviam laiko leidimui įsigijimas. Taip pat projekto metu kartu su visuomenės sveikatos, dietologų, NVO atstovų, psichologų pagalba bus sukurta sveikatos programa, skatinanti vaikų fizinį aktyvumą.

Projekto trukmė 18 mėnesių. Bendras projekto biudžetas 991 643,91 Eur., iš kurių ERDF lėšos – 842 897,30 Eur., partnerių dalis – 148 746,61 Eur.

Lopšelis darželis „Girinukas“ jau įsigijo naują, patraukią, saugią ir vaikučių labai mėgstamą lauko žaidimų įrangą: sūpynes, čiuožyklas, krepšinio stovus, ugdomuosius įrenginius. Džiaugdamiesi nauja įranga, darželio vaikai vis daugiau laiko praleidžia gryname ore aktyviai judėdami ir sportuodami ir taip gerindami savo sveikatą,

Vaikai aktyviai juda ne tik gryname lauke. Darželis taip pat įsigijo ir naują vidaus sporto įrangą. Kaip ją panaudoti bei kuo daugiau judėti, vaikučius moko klubo Aukuras bei sporto klubo Šaulė atstovai.

Pradedamas įgyvendinti INTERREG V-A Lietuvos – Lenkijos programos iš dalies finansuojamas projektas „Būk aktyvus – būsi sveikas“

Nuo šių metų sausio 1 dienos Alytaus lopšelis darželis „Girinukas“ kartu su partneriais iš Lietuvos ir Lenkijos pradėjo įgyvendinti pirmąjį tarptautinį projektą „Būk aktyvus – būsi sveikas“ (Nr. LT-PL-1R-081). Pagrindinis projekto tikslas – gerinti pasienio regiono vaikų fizinę ir emocinę sveikatą. Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais: Alytaus, Varėnos

Lazdijų, Druskininkų savivaldybių administracijomis ir Suvalkų miesto savivaldybe.   Projekte numatytas darželių lauko įrangos atnaujinimas ir priemonių, skirtų aktyviam laiko leidimui, įsigijimas. Taip pat projekto metu kartu su visuomenės sveikatos specialistais, dietologais, NVO atstovais, psichologais bus sukurta sveikatos programa, skatinanti vaikų fizinį aktyvumą, bus organizuojami sporto renginiai vaikams, mokymai darželių auklėtojams. Projekto metu darželiuose išbandyta programa vėliau galės būti pritaikyta ir kituose Lietuvos ir Lenkijos darželiuose.

Projekto trukmė – 18 mėnesių. Bendras projekto biudžetas – 991 643,91 Eur, iš kurių ERDF lėšos – 842 897,30 Eur, partnerių dalis – 148 746,61 Eur.