Menu Close

ERAZMUS+PROJEKTO DALYVIŲ STAŽUOTĖ ITALIJOJE

Įgyvendinant  Erasmus+ projektą  ,,Ikimokyklinio ugdymo pedagogų kompetencijų tobulinimas Europoje“   2024 m. balandžio 9-16 dienomis  Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“  mokytojos Daiva Turčinavičienė, Irena Giedrienė, Daiva Rusteikienė, Rima Vaickelionytė-Zenevičienė stažavosi Italijoje Apulijos regione. Stažuotės organizatoriai ir koordinatoriai Erasmus+ study abroad  parengė labai informatyvią ir turiningą programą.

Valstybiniame darželyje-mokykloje Scuola dell’infanzia B612. Infantino mokytojos stebėjo ugdymo procesą, domėjosi ugdymo metodais, dalijosi patirtimi.  Mokyklos vadovė pristatė ikimokyklinio ugdymo programą sukurtą italų pedagogės Daniela Lucagneli.

Circolo Didactica DE Amicis mokykloje, turinčioje gilias 100 –čio tradicijas, mokiniai ugdomi labai inovatyviai nuo pat ikimokyklinio amžiaus. Šioje mokykloje išskirtinis dėmesys skiriamas knygelių skaitymui ir refleksijai, bibliotekėlių kūrimui ar skaitymui namuose. Mokykloje aktyviai vykdoma programa “School  out of doors”- mokymasis už mokyklos sienų. Visa ugdymo įstaigos komanda, vadovaujama direktorės Anne Marie Troianie labai šiltai ir detaliai pristatė ugdymo programas, ugdymo erdves ir metodus. Mokytojos iš Alytaus taip pat pristatė Alytaus lopšelį -darželį “GIRINUKAS” ir jo vykdomas veiklas. Kolegos iš abiejų šalių turėjo puikią galimybę dalintis  gerąja patirtimi ir įžvalgomis. Stebint veiklas, labai  sužavėjo skaitmeninis Teatras lavinantis vaikų kalbos, kūrybiškumo ir r socialines kompetencijas. Paskaitoje-diskusijoje, apie Italijos švietimo sistemą ir įtraukųjį ugdymą, kurią organizavo asociacija “Associazione cuore in cielo” mokytojos turėjo puikią galimybę išsamiau sužinoti apie Italijos ikimokyklinio ugdymo sistemas ir įtraukiojo ugdymo organizavimą ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Turininga  kultūrinė ir socialinė programa leido giliau pažinti Apulijos kraštą ir jo istoriją, kultūrinį paveldą ir nuoširdžius  žmones. Tai suteikė puikią galimybę patobulinti socialinės ir kultūrines kompetencijas.

       Stažuotės pabaigoje Alytaus lopšelio-darželio GIRINUKAS mokytojoms buvo įteikti stažuotės SERTIFIKATAI.

      ŠIRDINGAI DĖKOJAME Karinei Amirjan Lučkei ir Mindaugui Lučkai už didelį profesionalumą, informatyvias veiklas ir nuoširdų dėmesingumą.

                                                                  Mokytojos Daiva Turčinavičienė, Irena Giedrienė, Daiva Rusteikienė, Rima Vaickelionytė-Zenevičienė

Skip to content