Menu Close

eTWINNING PROJEKTAS „MIŠKO PASLAPTYS“ („FOREST’S SECRETS”)

 Miškas kaip ir vaikas – gimsta, auga, bręsta. Tai – pati nuostabiausia vieta, edukacinė erdvė, kurioje vaikai ne tik susipažįsta su aplinka, bet ir atranda, tyrinėja, eksperimentuoja, gali realizuoti save. Norint vaikus sudominti, neužtenka skatinimo žodžiu – svarbu kurti vaiko ir gamtos santykį per patirtis. Per praktinius potyrius mokiniai skatinami geriau pažinti mišką ir jąme esančią gyvąją gamtą..

  Alytaus lopšelio – darželio „Girinukas” „Nykštukų”, “Drugelių”, “Ežiukų”, “Žvirbliukų”, “Zuikučių” ir “Bitučių” grupės įsitraukė į tarptautinį eTwinning projektą “Forest’s secrets”. Projektas „Miško paslaptys“ (angl. „Forest’s secrets”) ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikams suteikė galimybę artimiau susipažinti su gyvąja gamta, padėjo suprasti, rasti atsakymus bei atrasti save.

Projekte dalyvauja 3 šalys (Lietuva, Turkija, Bulgarija), 20 mokytojų su savo ugdytiniais. „Forest’s secrets“ projekto kūrėjos yra Virginija Paužienė ir Rasa Simonavičienė su kuriomis jau ne kartą teko dalyvauti įvairiuose projektuose. Projekto trukmė – nuo 2021 spalio mėn. iki 2022 balandžio mėnesio. Projekto tikslas – naudojant įvairias formas (edukacines, kūrybines, vaizdines), IT technologijas, tyrinėjimus, bandymus ir eksperimentus, gilinti vaikų žinias apie miško augalus, gyvūnus, jų įvairovę, ypatumus, ugdyti pagarbą gamtai, tvarumo ir gamtos tausojimo įgūdžius.

PROJEKTO VEIKLOS.

Šio projekto metu kartu su vaikais žaidėme vaidmeninius žaidimus, inscenizavome pasakas. Su partneriais kūrėme bendrą knygą „Miško pasaka”, kurią  paeiliui sekė ir iliustracijas kūrė patys vaikai. 

Projekto eigoje vaikai turėjo galimybę pasimatyti su projekto partneriais internetinio susitikimo metu, skirto Tolerancijos dienai, kuriame prisistatė patys ir pristatė savo miestus. Kartu su projekto partnerėmis dalinomės gerąją patirtimi, veiklomis kuriąs pritaikėme savo grupėse. Džiugu, kad į šį projektą aktyviai įsitraukė ir grupių tėvai, gamindami eko žaisliukus, dalyvaudami virtualioje nuotraukų parodoje “Šeimos laisvalaikis miške, parke”. Projekto metu priešmokyklinukai naudojo QR kodus, kurie leido įtvirtinti medžių pavadinimus. 

Vaikai žaidė savo sukurtus ir partnerių pasiūlytus internetinius, mokomuosius – edukacinius žaidimus. Supažindinome vaikus su saugaus interneto taisyklėmis. Išbandėme smagų būdą įtvirtinti žinioms žaidžiant, eksperimentuojant, mokymui(si) ir vertinimui skirtą „Kahoot!“, “Colloril” piešimo  programas. Veiklų  paįvairinimui naudojome bitutę- robotą, MovieStudio programėlės pagalba kūrėme filmukus. Sukūrėme bendrą partnerių knygą. Smagu kartu buvo švęsti  Lauko klasės dieną, Tarptautinę miško dieną, kurti metų kalendorių ir išbandyti vieni kitų idėjas, nes tai padeda ir mokytojams, ir vaikams įgyti naujos patirties.  Šis projektas papildė ugdytinių ugdymosi procesą, ugdėsi vaikų kompetencijos, suteikė vaikams naujų žinių, patirčių, ugdė kūrybiškumą ir mokymosi motyvaciją. Džiaugiamės galėdami dalyvauti šiame projekte, bendrauti, bendradarbiauti, keistis gerąja patirtimi, išbandyti ir tikslingai panaudoti įvairius IKT įrankius. Puiku, kad į projektinę veiklą  yra įtraukami tėvai, seneliai, broliai, sesės. Kiekvienas, sėkmingai įgyvendintas, projektas įkvepia naujiems projektams ir suburia puikią komandą.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos:

Danguolė Klimavičienė ir Loreta Botvičienė

Skip to content