Menu Close

eTWINNING TARPTAUTINIS PROJEKTAS „GYVŪNAI ŠALIA MŪSŲ“ („ANIMALS NEAR US“)

          Gamtos įtaka turi didelę reikšmę sėkmingam vaiko vystymuisi. Vaikai  stebėdami, matydami, mąstydami, atrasdami, tyrinėdami visapusiškai turtėja. Kuo geriau pažįsta gamtą, tuo labiau stiprėja jų ryšiai su ja. Svarbu, kad tas sąryšis nuo pat mažų dienų būtų ugdomas santarvės su gamta pagrindu. Gyvūnai taip pat yra neatsiejama gamtos, aplinkos ir mūsų gyvenimo dalis, todėl stengiamės ugdyti vaikų atsakomybės jausmą už mus supančius gyvūnus, jų priežiūrą ir išsaugojimą. „Nykštukų”, „Drugelių”, „Ežiukų”, „Žvirbliukų”, „Zuikučių” grupės įsitraukė į tarptautinį eTwinning projektą  „Animals near us“ („Gyvūnai šalia mūsų“), kurį vykdo 4 šalys: Lietuva, Italija, Turkija ir Moldova. Projektas „Gyvūnai šalia mūsų“ skirtas vaikams nuo 3 iki 7 metų. Projekto trukmė nuo 2023 m. spalio mėn. iki 2024 m. gegužės mėn.

            Projekto veiklos:Projekto metu vaikai pažino gyvūnus (naminius, laukinius), mokėsi mylėti, užjausti, rūpintis. Įgijo teorinių ir praktinių žinių, praturtino žodyną. Šis projektas padėjo mokytojams ir tėvams įskiepyti meilę gyvūnams, taip pat ugdė supratimą, kaip svarbu atkreipti dėmesį į tuos, kuriems reikia pagalbos. Vykdydami numatytas veiklas mokiniai ugdė kūrybines ir pažinimo galias, stiprino skaitmeninius įgūdžius, ugdė gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti. Projekto pradžioje mokiniai ir mokytojai Twinspace erdvėje susipažino su partneriais, tyrinėjo virtualų projekto šalių žemėlapį. Visi drauge vykdė daug bendrų veiklų: kūrė projekto logotipą, plakatą, kalendorių, bendras „Book Creator” e-knygas  „Mano augintinis”, „Neįtikėtini gyvūnų nuotykiai”. Vykdė STEAM veiklas, žaidė muzikinius žaidimus, vaidino pasakas, gamino žaislus iš antrinių žaliavų. Išbandė skaitmenines programėles: „Arloopa”, „ChatterKid” programėle „įgarsino” savo gyvūnus, žaidė „Kahoot” viktorinas, aktyviai dalyvavo nuotoliniame renginyje „Code Week”, lankėsi virtualiame muziejuje, žaidė elektroninį žaidimą „Gyvūnų lenktynės”, dėliojo el. dėliones. Kūrybiškai paminėjo saugesnio interneto savaitę, kurios metu įtvirtino savo žinias apie saugų naudojimąsi internetu, ruošė plakatus su savo sukurtomis taisyklėmis ir pristatė savo projekto draugams, „Collorilo“ programėle „naikino“ virusą. Dalyvavo mokytojų ir vaikų vebinaruose, kurių metu vaikai pristatė savo grupę, įstaigą, šalį, sveikinosi savo gimtąja ir anglų kalbomis, žaidė bendrus žaidimus, šoko, dainavo, siūlė vieni kitiems savo idėjas ir sėkmingai jas  įgyvendino.

              Vaikų ugdymas priklauso nuo veiklos organizavimo, pedagogų pastangų, šeimos įsitraukimo. Todėl viso proekto metu mokytojai su mokiniais vykdė įvairias veiklas, įtraukdami ir vaikų šeimos narius. Projekto metu daug dėmesio buvo skiriama gamtos išteklių taupymui, buitinių atliekų rūšiavimui. Mokiniai buvo skatinami rūpintis gyvūnais, dalyvavo edukacijose, akcijose. Džiaugiamės įgyvendinę akciją „Mūsų širdyse telpa daug gerumo”. Šios akcijos tikslas ne tik paremti beglobius gyvūnus, bet ir paskatinti vaikus rūpintis beglobiais augintiniais.

          Dėkojame Alytaus lopšelio–darželio „Girinukas” mokiniams ir jų tėvams, mokytojams, kurie gausiai prisidėjo prie šio kilnaus tikslo. Šis projektas suteikė  mokiniams galimybę plačiau pažinti gamtą, paskakatino susidraugauti su gyvūnais, juos globoti, saugoti ir mylėti.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Danguolė Klimavičienė, Loreta Botvičienė

Skip to content