Biudžetinė įstaiga
Daugų g. 8, LT-62172 Alytus
Tel. 8 (315) 76 560, 8 (315) 76 561
Juridinių asmenų registras
Kodas 191055484

PROJEKTAS „APKABINU TAVE, GIMTINE“ ALYTAUS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „GIRINUKAS“

Prisiminus etnines tautos tradicijas, lopšelyje-darželyje „Girinukas“ vykdėme tautinį projektą „Apkabinu tave, gimtine“. Mes, įstaigos pedagogai, ugdymo procese siekiame plėsti ugdytinių žinias apie Lietuvą, jos istoriją, liaudies papročius, tradicijas, ugdyti tautiškumą, patriotiškumą, meilę savo kraštui.

Grupėse vyko pokalbiai, diskusijos, žaidimai, veikė kūrybinės dirbtuvėlės – vaikai piešė, margino tautines juostas. Savaitės veiklas vainikavo šventė ,,Šoksim šokimėlį“, skirtą Vasario 16-ai paminėti, kurioje ne tik pasipuošėme naujais stilizuotais tautiniais rūbais, grožėjomės grupių šokamais rateliais, bet ir sulaukėme svečių iš Senamiesčio pradinės mokyklos muzikinio sveikinimo.

Svečiai, tėveliai, vaikai galėjo pasivaikščioti ir pasigrožėti mūsų darželio erdvėse įkurtomis parodėlėmis. Tai moterų klubo ,,Skiaucinukas“ kūrybiniai darbai ,,Gyvybės medis“, auklėtojų karpinių paroda ,,Verpstės“, atviručių paroda ,,Atvirutė Lietuvai“, žaliojoje galerijoje vaikų kūrybiniais darbais ,,Tautinė juosta“, o seklytėlėje senolių nėriniais ,,Iš kraičio skrynios“.

Norime padėkoti tėveliams padėjusiems organizuojant ir vykdant šį projektą.

 

 

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Aira Skripkiūnienė,

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Rima Šalaševičienė

PROJEKTAS „ŽAIDIMAI MOKO“

Nuo 2016 metų spalio 1 dienos lopšelio-darželio ,,Girinukas“ pedagogės Loreta Botvičienė, Alina Gidevič, Loreta Savickienė, Rima Šalaševičienė ir Jolanta Šimanskienė kartu su savo ugdytiniais dalyvauja respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų prevenciniame projekte „Žaidimai moko“. Šį projektą organizuoja Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba. Projekto iniciatorė ir koordinatorė – specialioji pedagogė metodininkė Gilija Gajauskienė parengė  programą ir jos priedus projekto dalyvėms. Nes norint išvengti sunkumų rengiantis mokyklai reikia stimuliuoti vaikų pažinimo procesų raidą specialiomis užduotimis, integruojant jas į bet kokią vaikų veiklą.

Projektas skirtas 5-6 metų vaikų regimojo suvokimo, erdvės ir laiko suvokimo lavinimui. Žaidimų metu plečiamas vaikų žodynas, tikslinama gramatinė kalbos sandara, tobulinama smulkioji motorika, ugdomas draugiškumas ir teigiamos emocijos.

Administracija

EKSKURSIJA Į MUZIEJŲ

2016.12.06

Priešmokyklinio ugdymo ,,Voveriukų“ ir Ežiukų“ grupės vaikai nusprendė apsilankyti A. Jonyno memorialiniame  muziejuje. Vykstant į ekskursiją buvo pasirūpinta vaikų saugumu: vaikučius lydėjo mamytės, vaikai buvo aprengti ryškiomis liemenėmis  su atšvaitais.

Nuvykę ugdytiniai apžiūrėjo sodybą, kiemą, aplinkinius pastatus. Vaikus pasitiko muziejininkas G. Bernatavičius, kuris pasakojo apie poeto vaikystę, jo gyvenimą, šeimą. Visą šią ekspoziciją pristatė interaktyvios lentos pagalba, atsakė į visus užduotus klausimus. Vaikai apžiūrėjo poeto nuotraukas, eksponuojamas knygas, giminės genealoginį medį, Brailio rašto reikmenis, asmeninius poeto daiktus. Didžiausią įspūdį paliko pasakojimas apie jo gyvenimą ir kūrybą poetui apakus. Vaikai klausėsi ir pačio poeto deklamuojamų eilių įrašo, klausėsi pagal jo eiles ,,Aš mylėjau tave tau nežinant“ dainuojamos dainos. Muziejininkas parodė, kaip spausdina Brailio rašto mašinėlė.

Vaikams buvo parodyti senoviniai rakandai: verpimo ratelis su linų pakulomis, austinės tautinės juostos, senovinis lagaminas, šviestuvas ir kt. daiktai.

Ekskursija paskatino priešmokyklinio ugdymo vaikus domėtis savo krašto garsiais žmonėmis, jų darbais ir kūryba.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Rima Šalaševičienė

TOLERANCIJOS DIENA DARŽELYJE

…Kiek kainuoja mums gėris?tolerancijos diena

Nedaug?

Nežinau…

Visiems tai skirtingai atrodo.

Kiekvienas suprantame  tai kitaip.

O turėtume suprasti vienodai…

 

Lapkričio 16-ąją lopšelyje-darželyje „Girinukas“ paminėjome TOLERANCIJOS DIENĄ, kuri mums primena ir skatina suvokti, jog:

TOLERANCIJA – tai kasdieniniai, labai nelengvi žmogiški išmėginimai, kai mes mokomės suprasti atsakomybę prieš kitą žmogų. Po pokalbių grupėse apie toleranciją, auklėtojos ir vaikai į salę sunešė tolerancijos simbolius- baltus paukščius. Ir pasipuošė medis paukščiais baltais tarsi skambėdamas žodžiais: pakantumas, draugiškumas, orumas, supratimas, atleidimas, pagarba, meilė.

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja  Aira Skripkiūnienė

„ŽIRNIUKO – SVEIKUOLIUKO“ ŠVENTĖ

Metų rato takučiu Rudenėlis keliauja – žemę puošia ir dovanas dalija. Ir į „Girinuką“ užsuko, vaisių, daržovių nepagailėjo, švente vaikučius pradžiugino. Senelis ir Senelė „Žirniuko – Sveikuoliuko“ šventėje visus linksmino, mokė, liūdėti neleido ir patys daug sužinojo: mįsles minė, daineles su vaikais dainavo, lietuvių liaudies ratelius suko ir net pasakoje „Ropė“ grupių varžytuves surengė.

…Ir ant pabaigos tep gardžių bulvinį išvirė, kad jei ji cikra būt buvus, tai visi liežuvius būc prarijį. Taip visi sužinojo kaip daržovės ir gera nuotaika vitaminų duoda. Ir nusprendė toliau sveikai gyvent, dzieduko su bobute patarimų klausyt ir visi sveiki būt.

Administracija

EDUKACINĖ-PAŽINTINĖ IŠVYKA Į PIVAŠIŪNŲ AMATŲ CENTRĄ

2016.10.25

Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas" bendruomenė organizavo išvyką į Pivašiūnų amatų centrą, kur bendruomenės nariai dalyvavo kulinarinio paveldo edukacinėje programoje.

Edukacinė programos (kulinarinio paveldo) metu Pivašiūnų amatų centro darbuotojos Stasė Čižauskienė ir Milda Stanevičienė gražia dzūkiška tarme papasakojo apie nelengvą senųjų dzūkų gyvenimą, mokė kepti bulvines dzūkiškas bandas, supažindino su Amatų centro veikla ir pakvietė kartu padainuoti keletą skambių ir gražių dzūkiškų dainų. Dzūkės ne tik mokė kulinarinio paveldo paslapčių, bet ir kvietė įsigyti įvairių rankdarbių, suvenyrų, pagamintų Pivašiūnų miestelio amatininkų.

Lopšelio-darželio bendruomenės išvyka į Pivašiūnų amatų centrą ir dalyvavimas edukacinėje programoje tenkino įstaigos bendruomenės poreikį bendrauti, diegiant tautines etnokultūrines vertybes.

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Daiva Markovienė

S V E I K A T I N I M O AKCIJA „Sveikas vaikas – laimingas vaikas“, skirta Pasaulinei sveikatos dienai paminėti MASINIS BĖGIMAS „AŠ BĖGU – 2016“

2016.04.082016 m. balandžio 7 d. yra Pasaulinė sveikatos diena. Jai paminėti Alytaus lopšelis-darželis ,,Girinukas” vykdė akciją masiniu bėgimu ,,AŠ BĖGU – 2016”, kuris sėkmingai vyko šalia esančiame dviračių take. Šios akcijos tikslas: populiarinti bėgimo kultūrą Lietuvoje tarp ikimokyklinio ugdymo įstaigų, skatinti domėjimąsi bėgimu, formuoti teigiamą požiūrį į bėgimą kaip sveikatinimo priemonę ir ugdyti poreikį bėgiojimui drauge su šeima. Į akciją susirinko gausus būrys: sveikų vaikų, laimingų tėvų, patenkintų pedagogų ir smalsaujančių gretimų namų kaimynų. Visi aktyviai dalyvavo mankštoje, pasiruošdami būsimam startui. Prie starto linijos bėgimo dalyviai skandavo savo šūkius. Trasos ilgis buvo numatytas pagal amžiaus grupes, kiekvienas dalyvis pasipuošė skritulio formos emblema su užrašu ,,Aš bėgu – 2016“ . Visi buvo patenkinti bėgimu ir gautais prizais. Akcija pavyko puikiai.


PRIVALOMAS PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. visi šešerių metų vaikai privalės lankyti priešmokyklinio ugdymo grupes. Privalomą priešmokyklinį ugdymą įteisino Lietuvos Respublikos Seimas, priimdamas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pataisas (2 straipsnio 21 dalis). Tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai, leisti mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, išskyrus Švietimo įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje numatytus atvejus, vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, leisti mokytis pagal pradinio ugdymo programą, išskyrus šio įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje numatytus atvejus.

Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas" informacija

„Sveikatos mėnuo lopšelyje-darželyje „Girinukas“

Tęsdami sveikos gyvensenos ugdymą lopšelyje-darželyje „Girinukas“, kreipiame dėmesį į judėjimo svarbą besiformuojančiam organizmui. Stengiamės padėti šeimoms auginti sveikus, laimingus vaikus bei  suprasti, kad fizinis aktyvumas yra visapusiškos asmenybės ugdymo priemonė, kuri tenkina vaikų įgimtą savybę daug ir aktyviai judėti, išreikšti save, bendrauti, patirti daug teigiamų emocijų.

Kiekvienais metais vasario mėnesį skelbiame sveikatos mėnesiu. Visą vasario mėnesį organizavome pramogas, parodas, akcijas, vykdėme projektus, skatinome aktyviai judėti išbandant įvairias sporto rūšis.

Nuotaikingai, smagiai pradėti dieną padėjo visuotinės rytmetinės mankštos. Vaikai aktyviai judėjo, išbandė plokščiapėdystės profilaktikai skirtas priemones.

Poreikis judėti, pramogauti, pokštauti buvo patenkintas dalyvaujant Užgavėnių varžytuvėse. Vaikai pasisėmė teigiamų emocijų, džiugių išgyvenimų rungtyniaudami tarp grupių, įveikdami parengtas užduotis.

Išskirtinai paminėjome vasario 16-ąją, smagiai leisdami laiką etnokultūrinėje šventėje „Mes esam dzūkai“. Vaikai praturtino etnokultūros žinias savo prisistatymais, liaudies dainomis, žaidimais, šokiais, pasiruoštomis stalo gėrybėmis atspindėdami pasirinktą dzūkų krašto regioną. 

Žinias apie judėjimo svarbą, įtvirtinome vykdydami sveikatingumo projektą „Sportas sveikata-sportas nuotaika gera“. Projekto tikslas – stiprinti vaikų sveikatą, skatinti įvairių formų ir rūšių fizinį aktyvumą, propaguoti sveiką gyvenimo būdą. Vaikai ir auklėtojos turėjo galimybę lavinti sportinius gebėjimus, fizinę jėgą, valią , koordinaciją, išbandydami save estafečių rungtyse. Mokėsi bendrauti ir bendradarbiauti.

Norėdami padiskutuoti, pasidalinti  patirtimi apie vaikų saugumą namuose, gatvėje, internete organizavome metodinį pasitarimą tėvams  „Vaikų saugumas-visų atsakomybė“. Į svečius pasikvietėme bendruomenės pareigūną Donatą.

Dalindamosi patirtimi su tėveliais, auklėtojos Loreta Botvičienė ir Daiva Turčinavičienė parengė lankstinukus „Tvarkingi rūbeliai-gražūs vaikeliai“ ir „Sportas sveikata-sportas nuotaika gera“. Juose gausu patarimų, kaip pratinti vaiką savarankiškai apsirengti, laikytis asmens higienos reikalavimų, atkreipiamas tėvelių dėmesys į fizinį aktyvumą stimuliuojančią aplinką darželyje bei skatinamas ir palaikomas vaikų poreikis judėti.

„Žemuogėlių“, „Kiškučių“, „Boružiukų“, „Voveriukų“ grupių auklėtojos vykdė saugios ir sveikos gyvensenos ugdymo projektą „Žaidžiu-pažįstu ir suprantu save“. Kaip sekėsi įgyvendinti projektą, auklėtojos perteikė skaidrėmis, pasidalindamos patirtimi su bendruomene.

Organizuojant nuotraukų parodą „Mano vakarienė“ vaikai turėjo galimybę įsitikinti, kad maistas daug skanesnis ir žadina apetitą, kai jis pateikiamas estetiškai, žaismingai, pasitelkus fantaziją. Mokėmės serviruoti, gilinome kultūringo elgesio prie stalo žinias.

Smagu, kad linksmi žaidimai, įdomios užduotys, pačių ieškojimai ir atradimai sukūrė lengvą puikią nuotaiką, suteikė daug džiaugsmo ir pasitenkinimo judria veikla.

Atkeliavęs pavasaris, pabudusi gamta kvies vaikus daugiau laiko praleisti gryname ore ir suteiks vaikams galimybę ne tik organizuotam, bet ir savaiminiam judėjimui. Tad skatinkime vaikus judėti!

Straipsnį parengė pedagogės:Daiva Turčinavičienė, Loreta Savickienė ir Loreta Botvičienė