Biudžetinė įstaiga
Daugų g. 8, LT-62172 Alytus
Tel. 8 (315) 76 560, 8 (315) 76 561
Juridinių asmenų registras
Kodas 191055484

SĖKMINGAS „eTwining“ STARTAS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „GIRINUKAS“

Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ pedagogės Irena Giedrienė ir Daiva Turčinavičienė metus laiko dalyvavusios „eTwinning“ programoje ir pagal ją vykdžiusios savo sukurtą projektą „Sportas sveikata – sportas nuotaika gera!“ gavo Nacionalinius kokybės ženklelius. Tai projektas sporto ir sveikos gyvensenos tematika.

Ypač svarbus veiksnys lemiantis vaikų sveikatą ir gerą savijautą yra sportas ir kitos įvairios aktyvaus judėjimo formos. Mes stengiamės padėti šeimoms auginti sveikus ir laimingus vaikus, suprasdami, kad fizinis aktyvumas yra visapusiškos asmenybės ugdymo priemonė. Projekto metu vaikai patyrė įvairaus judėjimo džiaugsmą, naujų įspūdžių, sėkmingai įveikė naujas kliūtis.

Džiaugiamės, kad  projekte aktyviai dalyvavo darželio bendruomenė, tėveliai. Pavyko pritraukti  partnerius ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Serbijos.

 Administracija

 

 

„Lietuvos mažųjų žaidynių 2018“ finalinis festivalis Alytuje

Gegužės 12 d. Alytaus rekreacijos ir sporto centre nuo pat ryto netilo vaikų klegesys. Trečiasis finalinis ,,Lietuvos mažųjų žaidynių 2018“ etapas sukvietė komandas iš įvairių Lietuvos miestų: Alytaus, Druskininkų, Marijampolės, Vilkaviškio, Varėnos, Kauno, Vilniaus ir Lazdijų. Mūsų miestui  atstovavo lopšelio – darželio ,,Girinukas” ir ,,Du gaideliai” komandos. Atidarymo metu mažuosius sportininkus pasveikino RIUKKPA prezidentė Audronė Vizbarienė, alytiškė olimpietė Brigita Virbalytė – Dimšienė ir Alytaus miesto Švietimo skyriaus vyriausias specialistas Romualdas Zdanevičius. Visus renginio dalyvius su finaliniu festivalio atidarymu pasveikino ir lopšelio-darželio „Girinukas“ ir „Du gaideliai“ ugdytiniai nuotaikingu šokiu.

,,Lietuvos mažųjų žaidynės” – gerų emocijų užtaisas ne tik visos Lietuvos darželinukams, bet ir jų tėveliams, pedagogams. Tiek dalyvių, tiek ir žiūrovų emocijos liejosi per kraštus, o kartu su mažaisiais sportininkais džiaugsmu dalijosi Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė ir Vida Vencienė kurios įteikė taures, medalius ir pradžiugino įvairiomis dovanėlėmis. Alytaus ,,Girinuko” bendruomenė dėkoja Lietuvos tautiniam olimpiniam komitetui ir respublikinei ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijai už nepakartojamą renginį, nepamirštamas akimirkas, džiaugsmą vaikučių akyse, tėvelių ir pedagogų širdyse.

                                      Pedagogės: Daiva Rusteikienė, Loreta Savickienė

 

 

PRASIDĖJO ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRINUKAS“ UGDYMO APLINKOS MODERNIZAVIMO PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS

2018 m. kovo 5 d. VĮ Centrinė projektų valdymo agentūra su Alytaus miesto savivaldybės administracija pasirašė paramos sutartį, kuria projektui skiriamas finansavimas pagal ES fondų investicijų veiksmų programos 09.1.3-CPVA-R-705 priemonę „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“.

Projektą įgyvendina du partneriai: Alytaus miesto savivaldybės administracija (projekto vykdytojas) ir Alytaus lopšelis-darželis „Girinukas“ (projekto partneris).

Projekto tikslas – pagerinti Alytaus  lopšelio-darželio  „Girinukas“ teikiamų paslaugų kokybę, modernizuojant ugdymo patalpas ir įsigyjant vaikų kūrybiškumą ir savireguliaciją skatinančias priemones.

Ugdymo įstaigose keičiasi ugdymo programos, formos, ugdymo proceso organizavimo būdai ir metodai, diegiamos naujos informacinės technologijos, tačiau ugdymo įstaigų erdvių ir mokymosi aplinkos modernizavimas sparčiai atsilieka. Alytaus lopšelis-darželis „Girinukas“ pastatytas 1991 metais ir šiuo metu dalis vidaus ugdomosios aplinkos, baldai, sanitariniai mazgai neatitinka moderniosios pedagogikos, higienos reikalavimų. Projekto tikslinės grupės – ikimokyklinio amžiaus vaikai, pedagoginis personalas priversti dirbti ne visiškai neatitinkančioje higienos normas, reprezentacines sąlygas ir netinkamo mikroklimato aplinkoje. Esant blogom sąlygom nėra užtikrinama kokybiška vaikų ugdymo aplinka, personalo darbo sąlygos.

Projekto tikslinės grupės – (ikimokyklinio amžiaus vaikų, lopšelio-darželio personalo) poreikiai yra susiję su kokybiškų  paslaugų gavimu/teikimu, šiuolaikinės  ugdymo aplinkos ir erdvių, skatinančių kūrybiškumą, kūrimu.  Siekiant patenkinti tikslinės grupės poreikius planuojama atlikti patalpų (3 grupių) atnaujinimo darbus ir įsigyti modernias ugdymo priemones. Bus įrengtos dviejų lygių žaidimų, slėpynių erdvės, įsigyti nauji baldai, kompiuterinė, virtuvinė įranga.

Bendras projekto biudžetas 181 986,00 Eur. 85 % sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos, likusi dalis – Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos. Projektą planuojama įgyvendinti per 16 mėn.

Nacionalinis eTwinning projektas „Sportas sveikata – sportas nuotaika gera”

Projekto trukmė: 2017-09-09 – 2018-03-30

Projekto kūrėjos: Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ pedagogės Irena Giedrienė , Daiva Turčinavičienė.

Projekte dalyvauja: Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas” vaikų grupių bendruomenės drauge su kitomis Lietuvos ir užsienio mokyklomis ir  ikimokyklinėmis įstaigomis.

Projekto tikslas: Turtinti vaikų  judriai veiklai  palankią aplinką, tenkinančią jų prigimtinį aktyvaus judėjimo poreikį.

Projekto eiga: organizuojamos sporto šventės, orientacinės varžybos, kūrybinės veiklos, susietos su vaikų sveikos gyvensenos įgūdžių formavimu(si).

Projekto rezultatas: per ugdomąją veiklą sužinos apie judėjimo reikšmę žmogaus sveikatai. Projekto metu vaikai patirs įvairaus judėjimo džiaugsmą, patirs naujų įspūdžių, sėkmingai įveiks naujas kliūtis. Pasidalinta gerąja patirtimi eTwinning platformoje.

Dėmesio!

Kovo 12 dieną ( jau šį pirmadienį) 18.00 val. kviečiame mokinių tėvus, senelius, globėjus į paskaitą – susitikimą su Kauno psichologinių mokymų ir konsultavimo centro psichologe Asta Petrauskiene tema „Vaikų skatinimas ir drausminimas“. Planuojama susitikimo trukmė 2 val.

Prašome aktyviai dalyvauti, pasiruošti klausimų.

Susitikimas vyks mokyklos aktų salėje.

Už paskaitą apmoka mokykla iš paramos lėšų.

GRAŽIU TĖVELIŲ IR UGDYTOJŲ PAVYZDŽIU, PERDUOKIME TĖVYNĖS MEILĘ SAVO VAIKAMS!

 

Geltona, žalia ir raudona
Vėjeliui pučiant mirguliuos –
Viena primins rugelių duoną,
Kita kaip sodai mūs žaliuos.
O ta trečioji, tartum kraujas,
Vis neramins ilgai manęs,
Kol švies tėvynei rytas naujas,
Kol Vytis laisvę jai parneš…

B. Brazdžionis

Vasario 16-oji – ypatinga šventė visai Lietuvai. Norėdami paminėti šią svarbią datą, Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-metį, lopšelio-darželio ,,Girinukas” bendruomenė ir ugdytiniai pasitiko aktyviai, įsijungdami į organizuojamus renginius. Visą savaitę kiekvieną rytą darželio salėje giedojome Lietuvos valstybės himną.

Džiugu, kad prie šios akcijos prisijungė tėveliai ir seneliai.

Vasario 14 dieną ugdytiniai bei jų tėveliai dalyvavo respublikiniame projekte

,,Ikimokyklinukų žiemos olimpiada – 2018”. Šių metų projekto šūkis – ,,Sportuokime, kurkime ir džiuginkime Lietuvą!“. Pagrindinis jo tikslas – organizuoti vaikų veiklas susijusias su žiemos sporto šakomis ir rezultatus įamžinti foto nuotraukose, kurios šiais metais skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo 100 metų jubiliejui. Šio projekto metu vaikams buvo diegiamas supratimas apie judėjimo gryname ore naudą žmogaus sveikatai. Renginys prasidėjo Lietuvos himno giedojimu, olimpinės vėliavos ir deglo įnešimu. Visus olimpiados dalyvius pasveikino lopšelio-darželio „Girinukas“ direktorė Rasa Naujalienė. Visų grupių vaikai, jų tėveliai ir pedagogai rungtyniavo įvairiose žiemos olimpinių žaidynių sporto šakų rungtyse: ledo ritulio, akmenslydžio, biatlono, rogučių sporte. Visiems aktyviai sportuoti, linksmintis, džiaugtis ir nugalėti padėjo olimpiados talismanas ,,Kirmėlytė“ ir ,,Sveikuolytė“ bei žiemiškas dienos oras. Olimpiadoje nugalėtojų buvo daug – nugalėjo draugystė ir vieningumas. Komandos buvo apdovanotos dovanėlėmis. Teigiamų emocijų buvo su kaupu, sportinė veikla gryname ore pasitarnavo vaikų fizinės sveikatos stiprinimui. ,,Olimpiada savo tikslus pasiekė‘‘-džiaugėsi ją organizavusi neformaliojo šveirimo pedagogė Daiva Rusteikienė.

Dviejų grupių vaikai su auklėtojomis Alyte Kurauskiene ir Irena Giedriene bei meninio ugdymo pedagoge Rima Vaickelionyte-Zdanevičiene dalyvavo respublikinėje viktorinoje „Kaip surasti Lietuvą“. Skype pagalba susijungė su Radviliškio lopšelio-darželio „Eglutė“ ugdytiniais ir pasidalijo žiniomis apie savo kraštą, jos tradicijas, dainavo tarmiškas dainas. Šioje viktorinoje Skype pagalba vienu metu dalyvavo 50 Lietuvos ugdymo įstaigų.

Vasario 16-jai skirtus renginius baigėme iškilmingu minėjimu, kurio tikslas ugdyti pilietiškumą, tautiškumą, meilę tėvynei, savo kalbai ir jos tarmei. Akis džiugino renginio vedėjų auklėtojų Rimos Šalaševičienės bei Airos Skripkiūnienės tautiniai drabužiai bei tautine atributika šventiškai pasipuošę vaikai, nešini trijų spalvų vėliavėlėmis. Šventę pradėjome giedodami Lietuvos Valstybės himną. Sveikinimo žodį tarė direktorė Rasa Naujalienė. Daug gražių jausmų išlieta deklamuojant poetų eiles, šokant liaudiškus ratelius ,,Malūnėlis“, ,,Audėjėlė“, ,,Kalvelis“, ,,Gražus mūsų jaunimėlis“, dainuojant dainas apie Lietuvą ,,Kokia nuostabi“, ,,Svarbiausi žodžiai“. Šventės metu vaikai įtvirtino žinias apie tautinius simbolius, Dainavo dzūkišką dainą, išreikšdami pagarbą savo tarmei. Pleveno trispalvės, aidėjo džiugus vaikų klegesys, skambėjo dainos, eilės, sukosi rateliai, veiduose neblėso šypsenos – tokia Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventė buvo mūsų lopšelyje-darželyje ,,Girinukas“. Šiandien ypač svarbu mūsų visų laisvės, nepriklausomybės, vienybės siekis, todėl skatiname vaikus švęsti tokią svarbią mūsų šalies šventę – Lietuvos gimtadienį. Direktorės pavaduotoja ugdymui Daiva Markovienė džiaugėsi , kad šventė pavyko.

Bendruomenės vardu dar kartą nuoširdžiai sveikiname visus Lietuvos valstybės atkūrimo 100 –mečio proga. Lai neblėsta siekis kurti tokią nepriklausomą Lietuvą, kurioje augtų laisvos ir drąsios ateities kartos.

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Jurgita Abromavičienė

LIETUVOS ŠIMTMEČIO RENGINIAI

ŠVĘSKIME KARTU!!!

Renginio pavadinimas Renginio laikas ir vieta
Bendruomeninis Lietuvos Respublikos himno –Tautiškos giesmės giedojimas 02.12/15 d. 8.00 val.

Lopšelio-darželio „Girinukas“ salė

Lopšelio- darželio erdvių puošimas tautine atributika: „Šimtas širdelių Lietuvai“. 02.05/09 d. 9.00 – 15 val.

Lopšelio-darželio „Girinukas“

kiemo teritorija, edukacinės erdvės

Mokyklos-darželio „Drevinukas“ mokinių spektaklis „Coliukė“

Režisierius J.Gaižauskas

02.12 d. 10.00 val.

Lopšelio-darželio „Girinukas“salė

Respublikinis projektas „Kaip surasti Lietuvą?“. Video tiltas: Alytaus lopšelis darželis „Girinukas“- Radviliškio lopšelis-darželis „Eglutė“, naudojant SKYPE programą. 02-13d. 11.00 val.

Lopšelio-darželio„Girinukas“

metodinis kabinetas

Respublikinis projektas „Ikimokyklinukų žiemos olimpiada 2018“ 02.14 d. 10.30 val.

Lopšelis-darželis „Girinukas“

Ikimokyklinio amžiaus vaikų festivalis „Lietuvos valstybingumo 100-metis“ 02.10 d.

10.00 val.

Alytaus Jaunimo Centras, Tvirtovės g.-3, Alytus

Iškilmingas minėjimas skirtas Lietuvos valstybingumo 100-mečiui paminėti 02.15 d. 10.00 val.

Lopšelio-darželio „Girinukas“ salė

Akcija-sveikinimas „Siunčiu, tau Lietuvos dalelę“, sveikinimų Londono lituanistiniam darželiui „Obelėlė“ gaminimas ir išsiuntimas 02.01/09 d.

Lopšelis-darželis „Girinukas“

Karpiniais puoštų atvirukų paroda „Amžių Lietuva“ 01.29 d.

Alytaus miesto savivaldybė,

Rotušės a.-4, Alytus

Karpinių paroda „Verpstės“ 02.01/28

Alytaus Kolegija

Studentų g. 17, Alytus

Lopšelio-darželio „Girinukas“ ugdytinių

darbelių parodėlės, skirtos Lietuvos valstybingumo 100-mečiui paminėti, darželio edukacinėse erdvėse.

02.01/28 d.

Lopšelio-darželio „Girinukas“

kiemo teritorija, edukacinės erdvės

Respublikinė pilietinė akcija „Aš – LIETUVIS“, skirta Lietuvos valstybingumo 100-mečiui paminėti. 02.16-03.30

Panevėžio lopšelyje-darželyje „Draugystė“

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinių darbų paroda „Rašau žodį LIETUVA“, skirta Lietuvos valstybingumo 100-mečiui paminėti. 02.16 d.

Raseinių lopšelyje-darželyje „Saulutė“

Mažieji „Girinukai“ dalyvavo nuotaikingose „Futboliuko Kalėdose“ Kaune

Lietuvos futbolo federacijos (LFF) ilgalaikės vaikų masinio futbolo vystymo programos „Sugrąžinkime vaikus į stadionus“ kiekvienais metais sulaukia vis didesnio dėmesio. Šį kartą buvo surengta tikra kalėdinė šventė, kurios organizatoriai buvo LFF ir respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA).

Šiais metais kalėdinio festivalio rekordinį dalyvių skaičių savo iniaciatyva papildė ir Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ mažieji futbolistai. Nacionalinės futbolo akademijos aikštėje sportavo 450 vaikų iš 56 ikimokyklinių įstaigų. Kartu su jais atvyko ir jų pedagogai bei tėveliai. Šventėje iš viso dalyvavo daugiau nei 1000  žmonių ir jie visi buvo užkrėsti futbolo šventės virusu.

Renginio metu žaviausias vaizdas buvo matyti vaikų šypsenas. Vaikai šventėje drauge mankštinosi, žaidė mažąjį futbolą ir prisipildė Kalėdinės nuotaikos.

Vaikus ir svečius linksmino įvairūs personažai, džiugino Kalėdų Senelis, apdovanojęs mažuosius futbolininkus smagiomis dovanomis.

Neformaliojo ugdymo (kūno kultūros) pedagogė Daiva Rusteikienė ir

ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Alytė Kurauskienė

Pažintinė veikla ,,Voveriukų“ grupėje ,,…Nuo žiemkenčio grūdo…“

Kaip sakė mūsų senoliai:
Duona ne vėju ateina.
Pažvelkim į jos ilgą ir sunkų kelią,
Nuo žiemkentėlio grūdo,
Iki gražaus, gardaus duonos kepalo.

Lapkričio mėnesio antrąją savaitę ,,Voveriukų“ grupės priešmokyklinio ugdymo vaikams buvo vedama ugdomoji veikla apie duonelę ,,…Nuo žiemkenčio grūdo…“. Ugdytiniai domėjosi, kokį kelią nueina duonelė kol patenka ant mūsų stalo, kaip senovėje žmonės augino, gamino duoną, aiškinosi, kaip šiandien kepama duona.

Įtvirtinant šią veiklą, lapkričio mėn. 10 d. rytą su grupės vaikais skubėjome į netradicinę veiklą netradicinėje aplinkoje. Keliavome į Alytaus Likiškėlių pagrindinę mokyklą, kur mažiesiems vyko konditerijos edukacinė pamokėlė. ,,Virtuvės mitų griovėjų“ kulinarijos klasėje ją mažiesiems vedė technologijų mokytoja Jūratė Puidokienė. Mokytojai talkino 6A klasės mokiniai. Mokytoja papasakojo iš ko gaminama tešla, paaiškino kaip ir kokiais įrankiais naudosimės kepant sausainius. Vaikai su dideliu susidomėjimu ėmėsi darbo. Jiems reikėjo kočioti tešlą, apibarstyti ją cukrumi, cinamonu, formuoti sausainius su obuoliais, juos sudėti į skardas kepimui. Vaikams tai buvo linksmas ir įdomus darbas, o jo užteko visiems. Kol kepė sausainėliai su obuoliais, visi draugiškai susitvarkėme klasę, surengėme mįslių minimo apie duoną varžytuves. Grįždami į darželį vaikai visą kelią čiauškėjo, dalinosi veiklos įspūdžiais, viltimis kaip dabar jie mamytes mokys kepti šiuos sausainius.

Nuoširdžiai dėkojame Likiškėlių pagrindinei mokyklai už šiltą, malonų bendravimą ir įdomią, turiningą veiklą. Taip pat Dzūkijos pagrindinei mokyklai už saugų vaikų važiavimą mokykliniu autobusiuku.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Rima Šalaševičienė