Biudžetinė įstaiga
Daugų g. 8, LT-62172 Alytus
Tel. 8 (315) 76 560, 8 (315) 76 561
Juridinių asmenų registras
Kodas 191055484

Specialistų paslaugos

TEIKIAMOS PASLAUGOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „GIRINUKAS“

LOGOPEDAS teikia pagalbą vaikams, turintiems kalbos, motorikos ar bendravimo sutrikimų. Logopedinio darbo tikslas – nustatyti kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus bei  juos šalinti kiekvienam vaikui individualiai pritaikant korekcijos metodus ir būdus. Logopedas organizuoja individualius, pogrupinius, grupinius  tarties, foneminės klausos lavinimo, žodyno plėtimo, gramatinės kalbos sandaros bei rišliosios kalbos lavinimo užsiėmimus. Logopedas individualiai konsultuoja ugdytinių tėvus bei pedagogus kalbos ugdymo klausimais, vertina vaikų pasiekimus, moko tėvus tęsti korekcinę veiklą namuose, skatina juos dalyvauti užsiėmimuose.

       LOGOPEDĖ   JOLANTA ŠIMANSKIENĖ

                   I -V                   7.40 –  14.58   

       pietų p.              12.04 – 12.34

                   Kontaktinis telefonas (8 315) 76560    

 

       LOGOPEDĖ   AUŠRA BRAZIONIENĖ

                    I -V                     7.15 –  14.33   

                    pietų p.                12.00 – 12.30                  

                    Kontaktinis telefonas (8 315) 76560    

MASAŽUOTOJAS atlieka vaikams gydytojo paskirtą masažą, derina masažą su kitomis gydomosiomis procedūromis. Supažindina tėvus su masažo atlikimo procedūromis.

KINEZITERAPEUTO PADĖJĖJAS atlieka vaikams gydomosios mankštos užsiėmimus pagal gydytojo rekomendaciją ir teikia informaciją tėvams apie mankštų tęstinumą namuose. 

MASAŽUOTOJA 

                      KINEZITERAPEUTO PADĖJĖJA  RASA JERUŠEVIČIENĖ

                      I-V              7.00 -12.44

I-V               14.30-16.24                

                       Kontaktinis telefonas (8 315) 76560    

 

KŪNO KULTŪROS PEDAGOGAS formuoja plaukimo įgūdžius, gerina fizinio pasirengimo lygį, derina plaukimą su kitomis gydomosiomis procedūromis. Organizuoja ir vykdo sportinį ugdymą baseine ir salėje įvairaus amžiaus tarpsnio vaikams.

KŪNO KULTŪROS PEDAGOGĖ DAIVA RUSTEIKIENĖ

          I -III               7.00 -14.42                          pietų p. 12.00-12.30

          II -IV              7.30 -17.12          

          V                    7.00 -11.30                          

         Kontaktinis telefonas (8 315) 76560  

 

Formos apačia

MENINIO UGDYMO PEDAGOGAS organizuoja  muzikinę veiklą su ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais. 

    Muzikinis vaikų ugdymas organizuojamas šiomis formomis: muzikos valandėlė, kūno kultūros valandėlė, rytinė mankšta, savarankiškas muzikavimas, papildoma veikla  individualiam ir grupiniam darbui su gabiaisiais vaikais, šventės, vakaronės.

    Meninio ugdymo pedagogas ugdo vaikų dainavimo, muzikinių ir ritminių judesių pajautą, grojimo įgūdžius, analizuoja muzikinius gabumus, lavina estetinį skonį muzikai, žadina ir praturtina kūrybinę vaizduotę, ugdo muzikos pasaulio suvokimą, plėtoja estetinę ir dorovinę vaiko pasaulėjautą, formuoja tautinės savimonės pradmenis, supažindina su muzikos sąvokomis,  muzikos rašto elementais, padeda perimti ir įtvirtinti muzikines žinias, skatina saviraišką, kūrybinius gebėjimus,  lavina muzikinius įgūdžius bei sudomina muzikine veikla.

MENINIO UGDYMO PEDAGOGĖ  RIMA VAICKELIONYTĖ-ZENEVIČIENĖ

 I – II            7.45 – 13.24 

III               7.45 – 12.29           15.00 -17.30

IV-V           7.45 – 12.29

                      Kontaktinis telefonas (8 315) 76560    

 

MAITINIMO ORGANIZAVIMO IR HIGIENOS SPECIALISTAS – asmuo, atsakingas už sveiką mitybą, higienos įgūdžių formavimą, saugios ir sveikos aplinkos kūrimą.

Maitinimo organizavimo ir higienos specialistas atsakingas už perspektyviųjų valgiaraščių ir kasdienių valgiaraščių sudarymą, savikontrolės sistemos vidinio audito vykdymą ir priežiūrą, geros higienos praktikos taisyklių viešojo maitinimo įmonėms įgyvendinimą, reikalingų maisto produktų vaikų maisto gamybai užsakymą, maitinimo organizavimo grupėse priežiūrą,  įstaigos dalyvavimo programose „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokykloje“ vykdymą, privalomų darbuotojų sveikatos patikrinimų organizavimą, darbuotojų asmens medicinos knygelių ir sveikatos žinių pažymėjimų saugojimą, vaikų lankomumo ir maitinimų skaičiaus apskaitos tvarkymą, lopšelio-darželio aplinkos sanitarinės būklės, švaros tikrinimą, sanitarinio režimo priežiūros vykdymą ir vertinimą, dezinfekcijos, dezinsekcijos ir deratizacijos organizavimą esant būtinumui.

MAITINIMO ORGANIZAVIMO IR HIGIENOS SPECIALISTĖ REDA BALIONIENĖ

I –III-IV-V      8.00-16.15               pietų p. 12.00-12.30

II                     8.00-17.30                                              

Kontaktinis telefonas (8 315) 76560    

 

HIGIENOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS (BASEINO) – asmuo, atsakingas už vaikų sveikatą, jų apsaugą, patalpų ir baseino paruošimą plaukimo užsiėmimams, higienos normų ir taisyklių vykdymą, dienos režimą, sveikatos ir higieninį ugdymą.

 Sveikatos priežiūros specialistas atsakingas už vidaus tvarkos taisyklių vykdymą, vaikų sveikatos ir gyvybės apsaugą, vaikų sveikatos rūpinimąsi, pirmosios medicininės pagalbos teikimą; švaros, tvarkos, sanitarinės būklės baseino patalpose tikrinimą; vaikų parengimą plaukimo užsiėmimams, pasiruošimo pratimų atlikimui; grūdinimo procedūrų pravedimą, ruošiant vaikus plaukimo užsiėmimui; padėjimą plaukimo instruktorei organizuoti vaikų užsiėmimus.

HIGIENOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS (BASEINO) ROMUTĖ CIVINSKIENĖ  

        I-III-V 8.30-12.00                        pietų p.     12.00-12.30

        II-IV               8.30-12.00      15.00-16.15                     

 

Kontaktinis telefonas (8 315) 76560