Biudžetinė įstaiga
Daugų g. 8, LT-62172 Alytus
Tel. 8 (315) 76 560, 8 (315) 76 561
Juridinių asmenų registras
Kodas 191055484

Pedagogai

 

PEDAGOGAI

2021-2022 m. m. Alytaus lopšelyje–darželyje „Girinukas“ komplektuojamų grupių skaičius:

  • Lopšelio grupės – 4
  • Darželio grupės – 6
  • Priešmokyklinės grupės – 2

 

Paslaugas teikia 52 darbuotojai: 26 pedagogės ir 26 aptarnaujančio personalo.

Pareigybė

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Kvalifikacinė kategorija

1

2

4

6

Direktorė

Rasa Naujalienė

Aukštasis

Prancūzų kalbos mokytoja metodininkė

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Daiva Markovienė

Aukštasis

Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

Jurgita Abromavičienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja

Vida Amšiejienė

Aukštesnysis

Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja

Loreta Botvičienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja metodininkė

Birutė Gailiūnienė

Aukštasis

Alina Gidevič

Aukštesnysis

Ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja metodininkė

Irena Giedrienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja metodininkė

Zita Gregerienė 

Aukštesnysis

Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja

Danguolė Klimavičienė

Aukštesnysis

Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja

Alytė Kurauskienė

Aukštesnysis

Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja

Loreta Savickienė

Aukštasis

Ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja metodininkė

Aira Skripkiūnienė

Aukštasis

Ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja metodininkė

Danguolė Valackienė

Aukštesnysis

Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo  auklėtoja

Onutė Zavistauskienė

Aukštasis

Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja

Živilė Žiūrienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Vilma Žvirblienė

Aukštasis

Ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja metodininkė

Priešmokyklinio ugdymo mokytojos

Vaida Sadauskienė

Aukštasis

Ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja

Rima Šalaševičienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja metodininkė

Saulė Vrubliauskienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja metodininkė

Daiva Turčinavičienė

Aukštasis

Ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja metodininkė

Meninio ugdymo  pedagogė

Rima Vaickelionytė-Zenevičienė

Aukštasis

Muzikos mokytoja metodininkė

Logopedės

Jolanta Šimanskienė

Aušra Brazionienė

Aukštasis

Aukštasis

Vyr. logopedė

Logopedė metodininkė

Kūno kultūros pedagogė

Daiva Rusteikienė

Aukštasis

Kūno kultūros mokytoja metodininkė

Mokytojo padėjėja

Albina Grigužauskienė

Vidurinis 

 

 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRINUKAS“ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PAREIGINIS APRAŠAS

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRINUKAS“ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGINIS APRAŠAS

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRINUKAS“  MENINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGINIS APRAŠAS

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRINUKAS“  MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS