Biudžetinė įstaiga
Daugų g. 8, LT-62172 Alytus
Tel. 8 (315) 76 560, 8 (315) 76 561
Juridinių asmenų registras
Kodas 191055484

Pedagogai

2018–2019 m. m. Alytaus lopšelyje – darželyje „Girinukas“ komplektuojamų grupių skaičius:

  • Lopšelio grupės – 3
  • Darželio grupės – 6
  • Priešmokyklinės grupės – 2

Paslaugas teikia 48 darbuotojai: 22 pedagogai ir 26 aptarnaujančio personalo.

PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

Pareigybė Vardas, pavardė Kvalifikacinė kategorija
1 2 3
Direktorė

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Rasa Naujalienė

 

Daiva Markovienė

Antroji vadovų

Prancūzų kalbos mokytoja metodininkė

Antroji vadovų

Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja

Auklėtojos Jurgita Abromavičienė

 

Loreta Botvičienė

 

Vida Daukšienė

 

Alina Gidevič

 

Irena Giedrienė

 

Edita Karaneckienė

 

Danguolė Klimavičienė

 

Alytė Kurauskienė

 

Vaida Sadauskienė

 

Loreta Savickienė

 

Aira Skripkiūnienė

 

Daiva Turčinavičienė

 

Danguolė Valackienė

 

Saulė Vrubliauskienė

 

Onutė Zavistauskienė

Ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja

 

Ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja metodininkė

 

 

Ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja metodininkė

 

Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja

 

 

Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja

 

Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja

 

 

Ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja metodininkė

 

Ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja metodininkė

 

Ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja metodininkė

 

Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja

 

Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja

 

Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja

Priešmokyklinio ugdymo pedagogės Vida Amšiejienė

 

Marytė Banienė

 

Zita Gregerienė

 

Rima Šalaševičienė

Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja

 

Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja

 

Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja

 

Ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja metodininkė

Meninio ugdymo  pedagogė Rima Vaickelionytė- Zenevičienė Vyresnioji muzikos mokytoja
Logopedė Jolanta Šimanskienė

Aušra Brazionienė

Vyr. logopedė

Logopedė metodininkė

Kūno kultūros pedagogė Daiva Rusteikienė Kūno kultūros mokytoja metodininkė
Mokytojo padėjėja Birutė Gailiūnienė

 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRINUKAS“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRINUKAS“ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGINIS APRAŠAS

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRINUKAS“  MENINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGINIS APRAŠAS

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRINUKAS“  MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS