Biudžetinė įstaiga
Daugų g. 8, LT-62172 Alytus
Tel. 8 (315) 76 560, 8 (315) 76 561
Juridinių asmenų registras
Kodas 191055484

Pedagogai

2018–2019 m. m. Alytaus lopšelyje – darželyje „Girinukas“ komplektuojamų grupių skaičius:

  • Lopšelio grupės – 3
  • Darželio grupės – 6
  • Priešmokyklinės grupės – 2

Paslaugas teikia 48 darbuotojai: 22 pedagogai ir 26 aptarnaujančio personalo.

PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

Pareigybė Vardas, pavardė Kvalifikacinė kategorija
1 2 3
Direktorė

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Rasa Naujalienė

 

Daiva Markovienė

Antroji vadovų

Prancūzų kalbos mokytoja metodininkė

Antroji vadovų

Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja

Auklėtojos Jurgita Abromavičienė

Alma Bieliūnė

Loreta Botvičienė

Vida Daukšienė

Alina Gidevič

Irena Giedrienė

Danguolė Klimavičienė

Alytė Kurauskienė

Vaida Sadauskienė

Loreta Savickienė

Aira Skripkiūnienė

Danguolė Valackienė

Daiva Turčinavičienė

Saulė Vrubliauskienė

Onutė Zavistauskienė

Ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja

Ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja metodininkė

Ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja metodininkė

Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja

Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja

Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja

Ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja metodininkė

Ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja metodininkė

Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja

Ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja metodininkė

Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja

Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja

Priešmokyklinio ugdymo pedagogės Vida Amšiejienė

 

Marytė Banienė

 

Zita Gregerienė

 

Rima Šalaševičienė

Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja

 

Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja

 

Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja

 

Ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja metodininkė

Meninio ugdymo  pedagogė Rima Vaickelionytė- Zenevičienė Vyresnioji muzikos mokytoja
Logopedė Jolanta Šimanskienė Vyr. logopedė
Kūno kultūros pedagogė Daiva Rusteikienė Kūno kultūros mokytoja metodininkė