Biudžetinė įstaiga
Daugų g. 8, LT-62172 Alytus
Tel. 8 (315) 76 560, 8 (315) 76 561
Juridinių asmenų registras
Kodas 191055484

Pedagogai

2019-2020 m. m. Alytaus lopšelyje-darželyje „Girinukas” komplektuojamas grupių skaičius:
  • Lopšelio grupės-3
  • Darželio grupės-6
  • Priešmokyklinio ugdymo grupės-2
Paslaugos teikia 49 darbuotojai 24 pedagogai ir 25 aptarnaujančio personalo.

PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

Pareigybė Vardas, pavardė Kvalifikacinė kategorija
1 2 3
Direktorė

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Rasa Naujalienė

Daiva Markovienė

Prancūzų kalbos mokytoja metodininkė

Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja

Auklėtojos Jurgita Abromavičienė

Vida Amšiejienė

Loreta Botvičienė

Alina Gidevič

Irena Giedrienė

Edita Karaneckienė

Danguolė Klimavičienė

Alytė Kurauskienė

Moglė  Pročkytė

Vaida Sadauskienė

Loreta Savickienė

Aira Skripkiūnienė

Danguolė Valackienė

Onutė Zavistauskienė

Vilma Žvirblienė

Ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja

Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja

Ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja metodininkė

Ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja metodininkė

Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja

Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja

Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja

Ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja metodininkė

Ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja metodininkė

Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja

Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja

Ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja metodininkė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogės Zita Gregerienė

Rima Šalaševičienė

Daiva Turčinavičienė

Saulė Vrubliauskienė

Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja

Ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja metodininkė

Ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja metodininkė

Ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja metodininkė

Meninio ugdymo  pedagogė Rima Vaickelionytė- Zenevičienė Vyresnioji muzikos mokytoja
Logopedė Jolanta Šimanskienė

Aušra Brazionienė

Vyresnioji logopedė

Logopedė metodininkė

Kūno kultūros pedagogė Daiva Rusteikienė Neformaliojo švietimo (kūno kultūra) pedagogė
Mokytojo padėjėja Birutė Gailiūnienė

 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRINUKAS“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRINUKAS“ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGINIS APRAŠAS

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRINUKAS“  MENINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGINIS APRAŠAS

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRINUKAS“  MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS