Biudžetinė įstaiga
Daugų g. 8, LT-62172 Alytus
Tel. 8 (315) 76 560, 8 (315) 76 561
Juridinių asmenų registras
Kodas 191055484

Pedagogai

 

2020-2021 m. m. Alytaus lopšelyje-darželyje „Girinukas” komplektuojamas grupių skaičius:

  • Lopšelio grupės-4
  • Darželio grupės-6
  • Priešmokyklinio ugdymo grupės-2

 

Paslaugos teikia 52 darbuotojai 26 pedagogai ir 26 aptarnaujančio personalo.

 

PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

Pareigybė

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Kvalifikacinė kategorija

1

2

4

6

Direktorė

Rasa Naujalienė

Aukštasis

Prancūzų kalbos mokytoja metodininkė

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Daiva Markovienė

Aukštasis

Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojos

Jurgita Abromavičienė

Aukštesnysis

 

Ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja

Vida Amšiejienė

Aukštesnysis

 

Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja

Loreta Botvičienė

 

Aukštesnysis

Ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja metodininkė

Birutė Gailiūnienė

Aukštasis

Alina Gidevič

Aukštesnysis

 

Ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja metodininkė

Irena Giedrienė

 

Aukštesnysis

 

Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja

Danguolė Klimavičienė

 

Aukštesnysis

 

Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja

Alytė Kurauskienė

 

Aukštesnysis

Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja

Loreta Savickienė

Aukštasis

 

Ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja metodininkė

Aira Skripkiūnienė

 

Aukštasis

Ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja metodininkė

Danguolė Valackienė

 

Aukštesnysis

 

Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo  auklėtoja

Onutė Zavistauskienė

Aukštasis

 

Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja

Živilė Žiūrienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Vilma Žvirblienė

 

Aukštasis

 

Ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja metodininkė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogės

Vaida Sadauskienė

Aukštasis

 

Rima Šalaševičienė

Aukštesnysis

 

Ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja metodininkė

Saulė Vrubliauskienė

 

Aukštesnysis

 

Ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja metodininkė

Daiva Turčinavičienė

 

Aukštasis

 

Ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja metodininkė

Meninio ugdymo  pedagogė

Rima Vaickelionytė-Zenevičienė

Aukštasis

 

Muzikos mokytoja metodininkė

Logopedės

Jolanta Šimanskienė

Aušra Brazionienė

Aukštasis

Aukštasis

Vyr. logopedė

Logopedė metodininkė

Neformaliojo švietimo (kūno kultūra) pedagogė

Daiva Rusteikienė

Aukštasis

 

Kūno kultūros mokytoja metodininkė

Mokytojo padėjėja

Albina Grigužauskienė

Vidurinis

 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRINUKAS“ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PAREIGINIS APRAŠAS

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRINUKAS“ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGINIS APRAŠAS

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRINUKAS“  MENINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGINIS APRAŠAS

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRINUKAS“  MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS