Biudžetinė įstaiga
Daugų g. 8, LT-62172 Alytus
Tel. 8 (315) 76 560, 8 (315) 76 561
Juridinių asmenų registras
Kodas 191055484

Vadovų darbotvarkės

Direktorės Rasos Naujalienės  2019 m. birželio mėn. darbotvarkė

Eil. Nr. Renginiai Data Vieta
1. Teikiamų paslaugų procesų tobulinimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimo Alytaus miesto savavaldybės administracijoje  18 d.

9.00-16.00 val.

Alytaus savivaldybės posėdžių salė
2. Švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių dėl brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo būklės. 28 d.

10.00 val.

Alytaus savivaldybės posėdžių salė

 

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Daivos Markovienės 2019 m. birželio  mėn. darbotvarkė

Eil. Nr. Renginiai Data Vieta
1. Teikiamų paslaugų procesų tobulinimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimo Alytaus miesto savavaldybės administracijoje  4 d.

9.00-16.00

val.

Alytaus savivaldybės posėdžių salė
2. Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos studijos viešas galutinis rezultatų pristatymas. 7 d.

12.00 val.

Alytaus savivaldybės posėdžių salė
3. Gedulo ir vilties dienos renginiai: 14 d.
3.1. šv. Mišios Šv. Angelų Sargų bažnyčioje; 11.30 val. Šv. Angelų Sargų bažnyčia
3.2. Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos ir „Sakalėlio“ pradinės mokyklos meninė instaliacija „Palikti žaislai…“. Dalyvauja Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos choras „Atmintis“ 12.30 val. Miesto sodas, prie skulptūros „Nurimęs varpas“
3.3. Akcija „IŠTARK, IŠGIRSK, IŠSAUGOK“, bus skaitomos tremtinių ir politinių kalinių vardai, pavardės, jų likimus liudijantys faktai. 13.00-19.00 val. Miesto sodas, prie skulptūros „Nurimęs varpas“