Biudžetinė įstaiga
Daugų g. 8, LT-62172 Alytus
Tel. 8 (315) 76 560, 8 (315) 76 561
Juridinių asmenų registras
Kodas 191055484

Vadovų darbotvarkės

Direktorės Rasos Naujalienės  2021 m. birželio mėn. darbotvarkė

 

Eil. Nr.

Renginiai

Data

Vieta

1.

Jonavos rajono savivaldyb4s švietimo įstaigų vadovams vaizdo stažuotė „Mokėjimo mokytis kompetencijos stiprinimas: mokymosi strategijų įvairovė ir taikymo galimybės skirtingose pamokose“ pagal projektą „Lyderių laikas 3“ 

3 d.

14.00-17.00 val.

Nuotoliniu būdu

2.1.

80-ųjų metinių minėjimas. Akcija IŠTAR#IŠGIRSK #IŠSAUGOK Akcija „IŠTARK, IŠGIRSK, IŠSAUGOK“, bus skaitomos tremtinių ir politinių kalinių vardai, pavardės, jų likimus liudijantys faktai.

14 d.

13.00-19.00 val.

Miesto sodas, prie skulptūros „Nurimęs varpas“

3.

Švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių dėl švietimo įstaigų darbo vasaros laikotarpiu.

25 d.

3 val.

Nuotoliniu būdu