Biudžetinė įstaiga
Daugų g. 8, LT-62172 Alytus
Tel. 8 (315) 76 560, 8 (315) 76 561
Juridinių asmenų registras
Kodas 191055484

Vadovų darbotvarkės

Direktorės Rasos Naujalienės  2021 m. rugsėjo mėn. darbotvarkė

 

Eil. Nr.

Renginiai

Data

Vieta

1.

Šventinis rytmetys „Girinuko takeliu rugsėjį pasitinkam“

01 d.

Salė, vidinis kiemelis

3.

Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ mokytojų tarybos posėdis

  01 d.

 13.00 val.

Salė

4.

Alytaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų-darželių direktorių dėl 2021-2022 mokslo metų pradžios

30 d.

10.00 val.

Alytaus miesto savivaldybės posėdžių salė arba nuotoliniu būdu

 

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Daivos Markovienės 

2021 m. rugsėjo mėn. darbotvarkė

 

Eil. Nr.

Renginiai

Data

Vieta

1.

Šventinis rytmetys „Girinuko takeliu rugsėjį pasitinkam“

09-01 

Salė, vidinis kiemelis

2.

Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ mokytojų tarybos posėdis

01 d.

13.00 val.

Salė 

3.

Alytaus miesto švietimo tarybos posėdis

20 d.

15.30 val.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salė