Biudžetinė įstaiga
Daugų g. 8, LT-62172 Alytus
Tel. 8 (315) 76 560, 8 (315) 76 561
Juridinių asmenų registras
Kodas 191055484

Vadovų darbotvarkės

Direktorės Rasos Naujalienės  2022 m. sausio mėn. darbotvarkė

Eil. Nr.

Renginiai

Data

Vieta

1.

Švietimo biudžetinėse ir viešosiose įstaigose

Pilietinė akcija ,,Atmintis gyva, nes liudija“.

13 d.

8.00-8.10 val.

Grupėse 

2.

Švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių, lopšeliuose-darželiuose, bendrojo ugdymo mokyklose dirbančių sveikatos priežiūros specialistų dėl sveikatos priežiūros  bei sveikatos ugdymo situacijos  Alytaus miesto savivaldybės . švietimo biudžetinėse ir viešose įstaigose.

28 d.

10.00 val.

Nuotoliniu būdu

3

Mokytojų tarybos posėdis. Vaiko gerovės komisijos veikla. Mokytojų kvalifikacija.

28 d.

13.30 val.

Nuotoliniu būdu

 

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Daivos Markovienės 

2022 m. sausio mėn. darbotvarkė

 

Eil. Nr.

Renginiai

Data

Vieta

1.

Alytaus miesto savivaldybės švietimo tarybos posėdis

5 d. 

16.00 val.

Nuotoliniu būdu

2.

Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos darbuotojų susitikimai su švietimo įstaigų Vaiko gerovės komisijų nariais.

Laikas bus derinamas su įstaigomis

Nuotoliniu būdu

3.

Mokytojų tarybos posėdis. Vaiko gerovės komisijos veikla. Mokytojų kvalifikacija.

28 d.

13.30 val.

Nuotoliniu būdu