Menu Close

Pedagogai

 

ALYTAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „GIRINUKAS“

PEDAGOGAI

 

2023-2024 m. m. Alytaus lopšelyje–darželyje „Girinukas“ komplektuojamų grupių skaičius:

  • Ankstyvojo amžiaus grupės – 4
  • Ikimokyklinio amžiaus grupės – 6
  • Priešmokyklinio amžiaus grupės – 2      

Pareigybė

Vardas, pavardė

Kvalifikacinė kategorija

Direktorė

Rasa Naujalienė

Prancūzų kalbos mokytoja metodininkė

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Daiva Markovienė

Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

Jurgita Abromavičienė

Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo mokytoja

Rasa Amšiejūtė

Be kategorijos

Loreta Botvičienė

Ikimokyklinio  ugdymo mokytoja metodininkė

Alina Gidevič Ikimokyklinio  ugdymo mokytoja metodininkė
Irena Giedrienė Ikimokyklinio  ugdymo mokytoja metodininkė
Inga Germanavičienė Be kategorijos
Edita Karaneckienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Danguolė Klimavičienė Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo mokytoja
Alytė Kurauskienė

Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo mokytoja

Gintarė Rakauskienė Be kategorijos
Birutė Rinkevičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Jurgita Novikaitė Be kategorijos
Aira Skripkiūnienė Ikimokyklinio  ugdymo mokytoja metodininkė
Danguolė Valackienė Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo mokytoja
Onutė Zavistauskienė Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

Živilė Žiūrienė

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Priešmokyklinio ugdymo mokytojos

Zita Gregerienė

Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo mokytoja

Daiva Turčinavičienė

Ikimokyklinio  ugdymo mokytoja metodininkė

Loreta Savickienė

Ikimokyklinio  ugdymo mokytoja metodininkė

 

Vilma Žvirblienė

 Ikimokyklinio  ugdymo mokytoja metodininkė

Meninio ugdymo mokytoja

Rima Vaickelionytė- Zenevičienė

Muzikos mokytoja metodininkė

Logopedės

Jolanta Šimanskienė

 

Janina Smalstienė

Vyresnioji logopedė

 

Vyresnioji logopedė

 

Fizinio ugdymo mokytoja

Daiva Rusteikienė

Fizinio ugdymo mokytoja metodininkė

Mokytojo padėjėjos (SUP)

 

Albina Grigužauskienė

Dalė Parulienė

Eglė Kanaukienė

Socialinė pedagogė

 

AurelijaTamulionė

Socialinė pedagogė

Specialioji pedagogė

Jolanta Šimanskienė

-Vyresnioji specialioji pedagogė

Psichologo asistentė

Birutė Rinkevičienė

Be kategorijos

 

 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRINUKAS“ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGINIS APRAŠAS

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRINUKAS“ MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRINUKAS“ MENINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGINIS APRAŠAS

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRINUKAS“ FIZINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGINIS APRAŠAS

 

 

 

 
 
Skip to content