Menu Close

Pedagogai

 

ALYTAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „GIRINUKAS“

PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

 

2022-2023 m. m. Alytaus lopšelyje–darželyje „Girinukas“ komplektuojamų grupių skaičius:

  • Lopšelio grupės – 3
  • Darželio grupės – 7
  • Priešmokyklinės grupės – 2

           Paslaugas teikia 51 darbuotojas: 26 pedagogai ir 25 aptarnaujančio personalo.

Pareigybė

Vardas, pavardė

Kvalifikacinė kategorija

1

2

3

Direktorė

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Rasa Naujalienė

 

Daiva Markovienė

Prancūzų kalbos mokytoja metodininkė

 

Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

Jurgita Abromavičienė

 

Vida Amšiejienė

 

Rasa Amšiejūtė

 

Loreta Botvičienė

 

 

Alina Gidevič

 

 

Irena Giedrienė

 

 

Edita Karaneckienė

 

Danguolė Klimavičienė

 

Alytė Kurauskienė

 

Birutė Rinkevičienė

 

Zita Gregerienė

 

Loreta Savickienė

 

 

Aira Skripkiūnienė

 

 

Danguolė Valackienė

 

Onutė Zavistauskienė

 

Vilma Žvirblienė

 

 

Ingrida Urbaitė

Ikimokyklinio  ugdymo mokytoja

 

Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo mokytoja

 

 

Ikimokyklinio  ugdymo mokytoja metodininkė

 

Ikimokyklinio  ugdymo mokytoja metodininkė

 

Ikimokyklinio  ugdymo mokytoja metodininkė

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo mokytoja

 

Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo mokytoja

 

 

Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo mokytoja

 

Ikimokyklinio  ugdymo mokytoja metodininkė

 

Ikimokyklinio  ugdymo mokytoja metodininkė

 

Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo mokytoja

 

Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo mokytoja

 

Ikimokyklinio  ugdymo mokytoja metodininkė

 

Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo mokytoja

 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojos

Vaida Sadauskienė

 

Rima Šalaševičienė

 

Daiva Turčinavičienė

 

 

Saulė Vrubliauskienė

Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo mokytoja

 

Ikimokyklinio  ugdymo mokytoja metodininkė

Ikimokyklinio  ugdymo mokytoja metodininkė

 

Ikimokyklinio  ugdymo mokytoja metodininkė

 

Mokytoja

Rima Vaickelionytė- Zenevičienė

Muzikos mokytoja metodininkė

Logopedė

Jolanta Šimanskienė

 

Aušra Brazionienė

Vyresnioji logopedė

 

Logopedė metodininkė

 

Kūno kultūros mokytoja

Daiva Rusteikienė

Kūno kultūros mokytoja metodininkė

Mokytojo padėjėja

Albina Grigužauskienė

 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRINUKAS“ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGINIS APRAŠAS

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRINUKAS“ MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRINUKAS“ MENINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGINIS APRAŠAS

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRINUKAS“ KŪNO KULTŪROS MOKYTOJO PAREIGINIS APRAŠAS

 

 

 

 
 
Skip to content