Biudžetinė įstaiga
Daugų g. 8, LT-62172 Alytus
Tel. 8 (315) 76 560, 8 (315) 76 561
Juridinių asmenų registras
Kodas 191055484

Dienos ritmas

Darbo pradžia………………………………………………………………7.00
Vaikų priėmimas. Rytinė veikla…………………………….. 7.00 – 9.00
 • Savarankiška veikla;
 • individuali veikla;
 • pusryčiai;
 • žaidimai;   
Ugdomoji veikla grupėje………………………………………9.00 – 10.00
 • visos grupės veikla;
 • veikla kampeliuose;   
Priešpiečiai……………………………………………………….10.00 – 10.20
Veikla lauke………………………………………………………10.20 – 12.00
 • stebėjimai-atradimai;
 • žaidimai;    
Pietūs……………………………………………………………….12.10 – 12.40
Vaikų poilsis………………………………………………………12.30 – 15.00
 • vaikų miegas;
 • auklėtojos pasiruošimas veiklai;
 • bendradarbiavimas su įstaigos bendruomene;    
Ugdomoji veikla grupėje……………………………………..15.00 – 16.00
Vakarienė………………………………………………………….16.00 – 16.30
Vaikų išleidimas į namus……………………………………..16.30 – 17.30
 • veikla lauke;
 • šeimų konsultavimas.    
Darbo pabaiga……………………………………………………………17.30
   
   
Pastaba. Vaiko dienos ritmo laikas lopšelio, darželio ir priešmokyklinio
amžiaus vaikų grupėse koreguojamas pagal vaikų amžių ir metų laiką.