Biudžetinė įstaiga
Daugų g. 8, LT-62172 Alytus
Tel. 8 (315) 76 560, 8 (315) 76 561
Juridinių asmenų registras
Kodas 191055484

VEIKLOS SRITYS

Lopšelio-darželio „Girinukas“ veiklos sritis – švietimas.

 

Lopšelio-darželio pagrindinės veiklos rūšys:

ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;

priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20.

 

Kitos švietimo veiklos rūšys:

sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

 

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90.