Menu Close

Ankstyvasis ugdymas

  • Ankstyvasis ugdymas skiriamas vaikams nuo 1,5 metų iki 3 metų.
  • Ankstyvasis ugdymas vykdomas pagal Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ ikimokyklinio ugdymo programą „Girinuko takeliu“.
  • Ankstyvąjį vaikų ugdymą įgyvendina ikimokyklinio ugdymo mokytojas.
  • Pagrindinis vaikų ugdymo metodas yra žaidimas.
  • Vaiko raida iki 3 metų labai sparti, intensyvi, netolygi, todėl atsižvelgiama vaiko vystymosi dėsningumus, siekiant mažyliams sudaryti optimalias ugdymosi sąlygas ir patenkinat svarbiausius vaiko poreikius: emocinius, pažinimo, žaidimo ir judėjimo.
  • Nuo pirmų vaiko atėjimo į darželį dienų jis ugdomas kryptingai, sistemingai, taikant įvairius ugdymo metodus, atsižvelgiant į vaiko individualius poreikius, gebėjimus, tenkinant vaikų saviraišką, tėvų pageidavimus.

Ankstyvojo amžiaus vaikų įtraukusis ugdymas

Skip to content