Biudžetinė įstaiga
Daugų g. 8, LT-62172 Alytus
Tel. 8 (315) 76 560, 8 (315) 76 561
Juridinių asmenų registras
Kodas 191055484

Ikimokyklinis ugdymas

 • Lopšelyje-darželyje „Girinukas“ ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikui nuo 1,5  iki 6 metų.
 • Ikimokyklinis ugdymas yra skirstomas į ankstyvąjį amžių nuo 1,5 iki 3 m. ir ikimokyklinį amžių nuo 3 m. iki 6 m.
 • Ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ ikimokyklinio ugdymo programą.
 • Ikimokyklinį vaikų ugdymą įgyvendina ikimokyklinio ugdymo auklėtojas.
 • Pagrindinis vaikų ugdymo metodas yra žaidimas.
 • Ugdymo turinys įgyvendinamas visu vaiko buvimą grupėje metu: bendraujant, žaidžiant, dalyvaujant auklėtojo organizuotoje ugdomojoje veikloje, jam valgant, ruošiantis ilsėtis ir t. t.
 • Ugdymo turinys ikimokykliniame amžiuje modeliuojamas pagal kompetencijas: sveikatos stiprinimo kompetencija, socialinė kompetencija, komunikavimo kompetencija, pažinimo kompetencija ir meninė kompetencija.
 • Mokesčio tvarką nustato švietimo įstaigos steigėjas – Alytaus miesto savivaldybės taryba (2015 m. birželio 16 d. sprendimas Nr. T-196 „Dėl mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose taisyklių patvirtinimo“). Sprendime nustatytos mokėjimo už vaikų neformalųjį ugdymą lopšelyje-darželyje lengvatos.
 • Darbo trukmę nustato švietimo įstaigos steigėjas – Alytaus miesto savivaldybės taryba. Lopšelyje-darželyje „Girinukas“ ikimokyklinių ugdymo grupių veiklos trukmė ‒ 10.30 val.  Grupių darbo laikas nuo 7.00 val. iki 17.30 val.
 • Lopšelyje-darželyje veikia ikimokyklinio ugdymo budinti grupė, kuri dirba per dieną 1 val. ilgiau (Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimas Nr. T-219 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės lopšelių-darželių ir darželių-mokyklų darbo trukmės nustatymo“). Budinčios grupės darbo laikas nuo 17.00 val. iki 18.30 val.
 • Vaiko priėmimas į grupę įforminamas dvišale (vieno iš tėvų (globėjų) ir lopšelio-darželio) ugdymo sutartimi.