Menu Close

KONTAKTINIS SEMINARAS MALTOJE

       2024 m. vasario 21–22 d. Alytaus lopšelio-darželio ,,Girinukas” projektinio darbo specialistė dalyvavo tarptautiniame „Erasmus+“ kontaktiniame seminare „Small Scale Partnerships for stronger sustainable strategies in School Sector“ Maltoje. Seminarą organizavo Maltos nacionalinė „Erasmus+“ agentūra.

     Kontaktinio seminaro metu buvo patobulintos žinios apie Erasmus strateginių partnerysčių projektų reikalavimus, tinkamumo kriterijus ir finanasavimo mechanizmus bei projekto, parengto kartu su partneriais, valdymą. Lektoriai pasidalino savo patirtimi įgyvendinant projektus, pateikė rekomendacijas.

     Kartu su dalyviais iš skirtingų Europos šalių buvo siekiama išgryninti bendrą idėją tvarumo tema ir sukurti idėją mažųjų partnerysčių projektui, kuris skatintų ekologiškesnį judumą ir aplinką tausojančias priemones.

     Tikimąsi, kad projekto metu gautos žinios patobulins ir sustiprins tvarumo strategijų įgyvendinimą mūsų darželyje, o užmegztas bendravimas bus plėtojamas ir panaudojamas ateities projektams.

      Dalyvavimas ir įgytos žinios buvo patvirtintos sertifikatu. Dalyvavimą finansavimo Švietimo mainų paramos fondas.

Administracija

Skip to content