Biudžetinė įstaiga
Daugų g. 8, LT-62172 Alytus
Tel. 8 (315) 76 560, 8 (315) 76 561
Juridinių asmenų registras
Kodas 191055484

admin

Nacionalinis eTwinning projektas „Sportas sveikata – sportas nuotaika gera”

Projekto trukmė: 2017-09-09 – 2018-03-30

Projekto kūrėjos: Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ pedagogės Irena Giedrienė , Daiva Turčinavičienė.

Projekte dalyvauja: Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas” vaikų grupių bendruomenės drauge su kitomis Lietuvos ir užsienio mokyklomis ir  ikimokyklinėmis įstaigomis.

Projekto tikslas: Turtinti vaikų  judriai veiklai  palankią aplinką, tenkinančią jų prigimtinį aktyvaus judėjimo poreikį.

Projekto eiga: organizuojamos sporto šventės, orientacinės varžybos, kūrybinės veiklos, susietos su vaikų sveikos gyvensenos įgūdžių formavimu(si).

Projekto rezultatas: per ugdomąją veiklą sužinos apie judėjimo reikšmę žmogaus sveikatai. Projekto metu vaikai patirs įvairaus judėjimo džiaugsmą, patirs naujų įspūdžių, sėkmingai įveiks naujas kliūtis. Pasidalinta gerąja patirtimi eTwinning platformoje.

MES LINKSMI, KAI SPORTUOJAME VISI

2018 m. vasario 27-28 d. Alytaus lopšelyje-darželyje „Girinukas“ netilo vaikų klegesys. Čia mažieji, kartu su iš Suvalkų miesto (Lenkija) atvykusiais vaikais ir auklėtojais, smagiai mankštinosi. Smagios, dvi dienas trukusios, Alytaus ir Suvalkų miestų vaikų mankštos organizuotos įgyvendinant Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą „Būk aktyvus –būsi sveikas“.

2018 m. kovo 20 d. 16 lopšelio-darželio „Girinukas“ vaikučių bei 4 auklėtojos kartu su dar daugiau nei 550 kitų Lietuvos ir Lenkijos darželių vaikų dalyvavo bendroje Jaunųjų atletų olimpiadoje, kuri buvo suorganizuota Suvalkuose. Olimpiados metu vaikų komandos varžėsi aktyviose sportinėse rungtyse, žaidė bendrus žaidimus, šoko, bendravo tarpusavyje. Skambiais šūkiais palaikė vieni kitus, pertraukų metu stebėjo šokių ir sportinius pasirodymus. Vėliau kartu džiaugėsi medaliais ir gautomis dovanėlėmis.

                          Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Daiva Markovienė

 

Dėmesio!

Kovo 12 dieną ( jau šį pirmadienį) 18.00 val. kviečiame mokinių tėvus, senelius, globėjus į paskaitą – susitikimą su Kauno psichologinių mokymų ir konsultavimo centro psichologe Asta Petrauskiene tema „Vaikų skatinimas ir drausminimas“. Planuojama susitikimo trukmė 2 val.

Prašome aktyviai dalyvauti, pasiruošti klausimų.

Susitikimas vyks mokyklos aktų salėje.

Už paskaitą apmoka mokykla iš paramos lėšų.

GRAŽIU TĖVELIŲ IR UGDYTOJŲ PAVYZDŽIU, PERDUOKIME TĖVYNĖS MEILĘ SAVO VAIKAMS!

 

Geltona, žalia ir raudona
Vėjeliui pučiant mirguliuos –
Viena primins rugelių duoną,
Kita kaip sodai mūs žaliuos.
O ta trečioji, tartum kraujas,
Vis neramins ilgai manęs,
Kol švies tėvynei rytas naujas,
Kol Vytis laisvę jai parneš…

B. Brazdžionis

Vasario 16-oji – ypatinga šventė visai Lietuvai. Norėdami paminėti šią svarbią datą, Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-metį, lopšelio-darželio ,,Girinukas” bendruomenė ir ugdytiniai pasitiko aktyviai, įsijungdami į organizuojamus renginius. Visą savaitę kiekvieną rytą darželio salėje giedojome Lietuvos valstybės himną.

Džiugu, kad prie šios akcijos prisijungė tėveliai ir seneliai.

Vasario 14 dieną ugdytiniai bei jų tėveliai dalyvavo respublikiniame projekte

,,Ikimokyklinukų žiemos olimpiada – 2018”. Šių metų projekto šūkis – ,,Sportuokime, kurkime ir džiuginkime Lietuvą!“. Pagrindinis jo tikslas – organizuoti vaikų veiklas susijusias su žiemos sporto šakomis ir rezultatus įamžinti foto nuotraukose, kurios šiais metais skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo 100 metų jubiliejui. Šio projekto metu vaikams buvo diegiamas supratimas apie judėjimo gryname ore naudą žmogaus sveikatai. Renginys prasidėjo Lietuvos himno giedojimu, olimpinės vėliavos ir deglo įnešimu. Visus olimpiados dalyvius pasveikino lopšelio-darželio „Girinukas“ direktorė Rasa Naujalienė. Visų grupių vaikai, jų tėveliai ir pedagogai rungtyniavo įvairiose žiemos olimpinių žaidynių sporto šakų rungtyse: ledo ritulio, akmenslydžio, biatlono, rogučių sporte. Visiems aktyviai sportuoti, linksmintis, džiaugtis ir nugalėti padėjo olimpiados talismanas ,,Kirmėlytė“ ir ,,Sveikuolytė“ bei žiemiškas dienos oras. Olimpiadoje nugalėtojų buvo daug – nugalėjo draugystė ir vieningumas. Komandos buvo apdovanotos dovanėlėmis. Teigiamų emocijų buvo su kaupu, sportinė veikla gryname ore pasitarnavo vaikų fizinės sveikatos stiprinimui. ,,Olimpiada savo tikslus pasiekė‘‘-džiaugėsi ją organizavusi neformaliojo šveirimo pedagogė Daiva Rusteikienė.

Dviejų grupių vaikai su auklėtojomis Alyte Kurauskiene ir Irena Giedriene bei meninio ugdymo pedagoge Rima Vaickelionyte-Zdanevičiene dalyvavo respublikinėje viktorinoje „Kaip surasti Lietuvą“. Skype pagalba susijungė su Radviliškio lopšelio-darželio „Eglutė“ ugdytiniais ir pasidalijo žiniomis apie savo kraštą, jos tradicijas, dainavo tarmiškas dainas. Šioje viktorinoje Skype pagalba vienu metu dalyvavo 50 Lietuvos ugdymo įstaigų.

Vasario 16-jai skirtus renginius baigėme iškilmingu minėjimu, kurio tikslas ugdyti pilietiškumą, tautiškumą, meilę tėvynei, savo kalbai ir jos tarmei. Akis džiugino renginio vedėjų auklėtojų Rimos Šalaševičienės bei Airos Skripkiūnienės tautiniai drabužiai bei tautine atributika šventiškai pasipuošę vaikai, nešini trijų spalvų vėliavėlėmis. Šventę pradėjome giedodami Lietuvos Valstybės himną. Sveikinimo žodį tarė direktorė Rasa Naujalienė. Daug gražių jausmų išlieta deklamuojant poetų eiles, šokant liaudiškus ratelius ,,Malūnėlis“, ,,Audėjėlė“, ,,Kalvelis“, ,,Gražus mūsų jaunimėlis“, dainuojant dainas apie Lietuvą ,,Kokia nuostabi“, ,,Svarbiausi žodžiai“. Šventės metu vaikai įtvirtino žinias apie tautinius simbolius, Dainavo dzūkišką dainą, išreikšdami pagarbą savo tarmei. Pleveno trispalvės, aidėjo džiugus vaikų klegesys, skambėjo dainos, eilės, sukosi rateliai, veiduose neblėso šypsenos – tokia Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventė buvo mūsų lopšelyje-darželyje ,,Girinukas“. Šiandien ypač svarbu mūsų visų laisvės, nepriklausomybės, vienybės siekis, todėl skatiname vaikus švęsti tokią svarbią mūsų šalies šventę – Lietuvos gimtadienį. Direktorės pavaduotoja ugdymui Daiva Markovienė džiaugėsi , kad šventė pavyko.

Bendruomenės vardu dar kartą nuoširdžiai sveikiname visus Lietuvos valstybės atkūrimo 100 –mečio proga. Lai neblėsta siekis kurti tokią nepriklausomą Lietuvą, kurioje augtų laisvos ir drąsios ateities kartos.

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Jurgita Abromavičienė

LIETUVOS ŠIMTMEČIO RENGINIAI

ŠVĘSKIME KARTU!!!

Renginio pavadinimas Renginio laikas ir vieta
Bendruomeninis Lietuvos Respublikos himno –Tautiškos giesmės giedojimas 02.12/15 d. 8.00 val.

Lopšelio-darželio „Girinukas“ salė

Lopšelio- darželio erdvių puošimas tautine atributika: „Šimtas širdelių Lietuvai“. 02.05/09 d. 9.00 – 15 val.

Lopšelio-darželio „Girinukas“

kiemo teritorija, edukacinės erdvės

Mokyklos-darželio „Drevinukas“ mokinių spektaklis „Coliukė“

Režisierius J.Gaižauskas

02.12 d. 10.00 val.

Lopšelio-darželio „Girinukas“salė

Respublikinis projektas „Kaip surasti Lietuvą?“. Video tiltas: Alytaus lopšelis darželis „Girinukas“- Radviliškio lopšelis-darželis „Eglutė“, naudojant SKYPE programą. 02-13d. 11.00 val.

Lopšelio-darželio„Girinukas“

metodinis kabinetas

Respublikinis projektas „Ikimokyklinukų žiemos olimpiada 2018“ 02.14 d. 10.30 val.

Lopšelis-darželis „Girinukas“

Ikimokyklinio amžiaus vaikų festivalis „Lietuvos valstybingumo 100-metis“ 02.10 d.

10.00 val.

Alytaus Jaunimo Centras, Tvirtovės g.-3, Alytus

Iškilmingas minėjimas skirtas Lietuvos valstybingumo 100-mečiui paminėti 02.15 d. 10.00 val.

Lopšelio-darželio „Girinukas“ salė

Akcija-sveikinimas „Siunčiu, tau Lietuvos dalelę“, sveikinimų Londono lituanistiniam darželiui „Obelėlė“ gaminimas ir išsiuntimas 02.01/09 d.

Lopšelis-darželis „Girinukas“

Karpiniais puoštų atvirukų paroda „Amžių Lietuva“ 01.29 d.

Alytaus miesto savivaldybė,

Rotušės a.-4, Alytus

Karpinių paroda „Verpstės“ 02.01/28

Alytaus Kolegija

Studentų g. 17, Alytus

Lopšelio-darželio „Girinukas“ ugdytinių

darbelių parodėlės, skirtos Lietuvos valstybingumo 100-mečiui paminėti, darželio edukacinėse erdvėse.

02.01/28 d.

Lopšelio-darželio „Girinukas“

kiemo teritorija, edukacinės erdvės

Respublikinė pilietinė akcija „Aš – LIETUVIS“, skirta Lietuvos valstybingumo 100-mečiui paminėti. 02.16-03.30

Panevėžio lopšelyje-darželyje „Draugystė“

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinių darbų paroda „Rašau žodį LIETUVA“, skirta Lietuvos valstybingumo 100-mečiui paminėti. 02.16 d.

Raseinių lopšelyje-darželyje „Saulutė“

Mažieji „Girinukai“ dalyvavo nuotaikingose „Futboliuko Kalėdose“ Kaune

Lietuvos futbolo federacijos (LFF) ilgalaikės vaikų masinio futbolo vystymo programos „Sugrąžinkime vaikus į stadionus“ kiekvienais metais sulaukia vis didesnio dėmesio. Šį kartą buvo surengta tikra kalėdinė šventė, kurios organizatoriai buvo LFF ir respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA).

Šiais metais kalėdinio festivalio rekordinį dalyvių skaičių savo iniaciatyva papildė ir Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ mažieji futbolistai. Nacionalinės futbolo akademijos aikštėje sportavo 450 vaikų iš 56 ikimokyklinių įstaigų. Kartu su jais atvyko ir jų pedagogai bei tėveliai. Šventėje iš viso dalyvavo daugiau nei 1000  žmonių ir jie visi buvo užkrėsti futbolo šventės virusu.

Renginio metu žaviausias vaizdas buvo matyti vaikų šypsenas. Vaikai šventėje drauge mankštinosi, žaidė mažąjį futbolą ir prisipildė Kalėdinės nuotaikos.

Vaikus ir svečius linksmino įvairūs personažai, džiugino Kalėdų Senelis, apdovanojęs mažuosius futbolininkus smagiomis dovanomis.

Neformaliojo ugdymo (kūno kultūros) pedagogė Daiva Rusteikienė ir

ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Alytė Kurauskienė

Pažintinė veikla ,,Voveriukų“ grupėje ,,…Nuo žiemkenčio grūdo…“

Kaip sakė mūsų senoliai:
Duona ne vėju ateina.
Pažvelkim į jos ilgą ir sunkų kelią,
Nuo žiemkentėlio grūdo,
Iki gražaus, gardaus duonos kepalo.

Lapkričio mėnesio antrąją savaitę ,,Voveriukų“ grupės priešmokyklinio ugdymo vaikams buvo vedama ugdomoji veikla apie duonelę ,,…Nuo žiemkenčio grūdo…“. Ugdytiniai domėjosi, kokį kelią nueina duonelė kol patenka ant mūsų stalo, kaip senovėje žmonės augino, gamino duoną, aiškinosi, kaip šiandien kepama duona.

Įtvirtinant šią veiklą, lapkričio mėn. 10 d. rytą su grupės vaikais skubėjome į netradicinę veiklą netradicinėje aplinkoje. Keliavome į Alytaus Likiškėlių pagrindinę mokyklą, kur mažiesiems vyko konditerijos edukacinė pamokėlė. ,,Virtuvės mitų griovėjų“ kulinarijos klasėje ją mažiesiems vedė technologijų mokytoja Jūratė Puidokienė. Mokytojai talkino 6A klasės mokiniai. Mokytoja papasakojo iš ko gaminama tešla, paaiškino kaip ir kokiais įrankiais naudosimės kepant sausainius. Vaikai su dideliu susidomėjimu ėmėsi darbo. Jiems reikėjo kočioti tešlą, apibarstyti ją cukrumi, cinamonu, formuoti sausainius su obuoliais, juos sudėti į skardas kepimui. Vaikams tai buvo linksmas ir įdomus darbas, o jo užteko visiems. Kol kepė sausainėliai su obuoliais, visi draugiškai susitvarkėme klasę, surengėme mįslių minimo apie duoną varžytuves. Grįždami į darželį vaikai visą kelią čiauškėjo, dalinosi veiklos įspūdžiais, viltimis kaip dabar jie mamytes mokys kepti šiuos sausainius.

Nuoširdžiai dėkojame Likiškėlių pagrindinei mokyklai už šiltą, malonų bendravimą ir įdomią, turiningą veiklą. Taip pat Dzūkijos pagrindinei mokyklai už saugų vaikų važiavimą mokykliniu autobusiuku.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Rima Šalaševičienė

 

PROJEKTAS „ŽAIDIMAI MOKO“ MUMS PADEDA ŽAISTI IR MOKYTIS KARTU

Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė Rima Šalaševičienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtojos Loreta Savickienė ir Loreta Botvičienė su savo ugdytiniais bei logopedė Jolanta Šimanskienė kartu su priešmokyklinio amžiaus vaikais, turinčiais kalbos sutrikimų, dalyvauja respublikiniame prevenciniame projekte „Žaidimai moko“. Projektą organizuoja Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba.

Projekto metu vaikai atlieka daug naudingų užduotėlių erdvės, laiko ir regimojo suvokimo lavinimui. Mažyliai „žvejoja“ figūrėles, raideles, užsimerkę atpažįsta ilgą ar trumpą, plačią ar siaurą juostelę, jas lygina, piešia lapo viršuje, apačioje. Vaikai kaip pingvinai krypuoja pirmyn ir atgal, šoka aukštyn ir tupia žemyn, kartu sakydami eilėraštį. Taip lavėja vaikų ritmo pajautimas, judesių tikslumas.

Projekto žaidimai padeda lavinti vaikų akies-rankos koordinaciją, smulkiąją motoriką, ugdo rišliąją kalbą.

Projekto dalyvės

NETRADICINĖS RYTINĖS MANKŠTOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE ,,GIRINUKAS”

Alytaus lopšelis-darželis „Girinukas“ 2017 metais rugsėjo mėnesį įstojo į respublikinio ilgalaikio projekto „Sveikatiada“ gretas, kuri organizuoja vaikams įdomius ir patrauklius renginius. Vaikai plečia savo žinias ir supratimą sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo srityse. Veiklose dalyvauja ne vien auklėtiniai, bet ir pedagogai, darželių administracijos darbuotojai ir tėvai.

Džiugiai ir sportiškai nusiteikę spalio mėnesį pradėjome su šūkiu „Pradėk rytą su mankšta-gera nuotaika lydės visada“. Kiekvieną rytą netradicines mankšteles vedė auklėtojos, auklėtojų padėjėjos, sveikatos priežiūros specialistė, meninio ugdymo pedagogė, plaukimo insrtuktorė, masažuotoja, direktorės pavaduotoja ugdymui, ugdytinių tėveliai ir seneliai. Labai džiaugiamės sulaukę ypatingo šeimų palaikymo ir dėmesio. Tėveliai ne tik padrąsino savo mažuosius, kartu mankštinosi, bet ir suteikė daug teigiamų emocijų. Mankštų metu išbandėme įvairius netradicinius judėjimo būdus ir priemones, sporto šakų elementus, lavinome ritmo pojūtį skambant įvairių žanrų muzikai.

Mums svarbu padėti šeimoms auginti sveikus, laimingus, besišypsančius vaikus, noriai sportuojančius ir tobulėjančius sportinėse veiklose.

Ikimokyklinio ugdymo aukolėtoja metodininkė Loreta Savickienė

Kūno kultūros pedagogė metodininkė Daiva Rusteikienė